Oppositie eist Vlaams 'mea culpa' over klimaat

kade rechteroever

De oppositiepartijen Groen en sp.a hebben gisteren in het Vlaams Parlement het klimaatbeleid van de regering op de korrel genomen. De minister wijst de burger met de vinger, terwijl ze zelf een mea culpa zou moeten slaan, vindt Groen.

Het Vlaams Parlement discussieerde gisteren over 'Klimaatzaak'. Dat initiatief van een aantal bekende Vlamingen stelt de overheden in ons land in gebreke omdat ze onvoldoende zouden ondernemen in de strijd tegen klimaatverandering. Enkele duizenden burgers hebben zich ondertussen aangesloten bij het initiatief dat tot een rechtszaak moet leiden.

Vooral de oppositiepartij Groen hekelde het Vlaams klimaatbeleid. Het omvat te weinig en het wordt niet op tijd uitgevoerd. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) vond dat de initiatiefnemers van Klimaatzaak de hand in eigen boezem moeten steken. Maar Groen-parlementlid Hermes Sanctorum (foto) vindt het tijd voor 'een mea culpa van de Vlaamse regering'. 'Waar zijn de daden van deze regering?' Hij hamerde er ook op dat er nog steeds geen intra-Belgisch akkoord is over de verdeling van de internationale klimaatinspanningen.

De sp.a benadrukte dat de overheid de trekker moet zijn van de strijd tegen klimaatverandering, net zoals in de strijd tegen het roken. Ingrid Lieten wil een ad-hoccommissie in het Vlaams Parlement om werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. 'Het burgerinitiatief Klimaatzaak geeft aan wat wij allemaal aanvoelen: dat het niet genoeg is en dat we meer moeten doen.'

Schauvliege verdedigde net als de meerderheidspartijen het gevoerde beleid. 'Vlaanderen heeft de Kyotodoelstelling gehaald. De Vlaamse aanpak heeft resultaat gehad.' Tegelijk wees ze er nogmaals op dat niet alles de schuld is van de overheid. 'Ik zal mijn verantwoordelijkheid als minister blijven nemen. Maar klimaat is en blijft een zaak van ons allemaal.'

BARBARA MOENS 

De Tijd, donderdag 4 december 2014, Pagina 6

http://www.tijd.be/detail.art?a=9575028&n=1615

Tags: