Rekenhof wil het bos door de bomen zien

kade rechteroever

Het Rekenhof gaat het beleid van de Vlaamse regering rond ontbossing en boscompensatie tegen het licht houden. Het is niet de eerste keer dat het bosbeleid voorwerp van controverse is.

Het Rekenhof voert een audit uit van het bosbeleid in Vlaanderen, en meer bepaald de compensatieregeling bij ontbossing. De aandacht van het hof, dat in het beleidsdomein leefmilieu, energie en natuur (LNE) graaft, werd op dit thema gevestigd doordat het zo opvallend vaak voorkwam in parlementaire vragen.

Boscompensatie is een beleidsinstrument dat in het leven is geroepen om de ontbossing tegen te gaan. Wanneer er een bos gerooid wordt, moet dat goedgemaakt worden. Dat kan door een nieuw bos aan te planten. Als dat niet mogelijk is, moet er financieel gecompenseerd worden door een storting in het Boscompensatiefonds. Er is in het verleden al bij herhaling gezegd dat er veel geld in dat fonds zit, maar dat er geen nieuw bos van komt. Het hof zal nu nagaan of dit mechanisme wel zijn doel bereikt.

Het hof bekijkt alle regelgeving en rapporten, pluist de dossiers uit de periode 2012-2014 uit en praat met alle instanties en belanghebbenden. Begin 2016 zou het rapport bij het Vlaams Parlement moeten liggen. Voor het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid betekent deze audit niet dat er iets verkeerd zou lopen. ‘Dit gaat over processen. Over de vraag of de juiste actie op het juiste moment genomen wordt en niet over de inhoud’, laat Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerster van het agentschap, weten.

Zonevreemd

Het bosbeleid is wel al vaker voorwerp van controverse geweest. Zo lag de Boswijzer, een gesofisticeerd instrument van het ANB, onder vuur omdat hij meer bos registreerde dan er werkelijk was. Ook de problematiek van de zonevreemde bossen – een op de vier bossen ligt in gebied dat eigenlijk een andere bestemming heeft – sleept al jaren aan. Zeker voor de meest waardevolle van de zonevreemde bossen moet de minister van Omgeving, Joke Schauvliege (CD&V), een oplossing bedenken.

Recente cijfers over de bosoppervlakte in Vlaanderen zijn er niet. De laatste bosbarometer van Bos+, de vroegere Vereniging Bos in Vlaanderen, dateert al van 2012 en de jongste Boswijzer van 2013. Een nieuwe Boswijzer wordt aangekondigd voor de herfst van dit jaar.

In april vorig jaar pleitten Bart Muys en Kris Verheyen, twee professoren bosbeheer en -ecologie, in De Standaard voor een ambitieus Bomenplan 2050. In de Vlaamse Ruit, het meest verstedelijkte gebied van Vlaanderen tussen Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven, was daar volgens hen het meest behoefte aan.

Grondwaterbeleid

In het Vlaams regeerakkoord worden meer stadsrandbossen aangekondigd en bijvoorbeeld in de Rand rond Brussel moest er 10.000 hectare openbaar groen bij komen.

Eerder al deed het Rekenhof onderzoek naar het grondwaterbeleid. De conclusies waren toen niet mals. ‘De maatregelen die Vlaanderen neemt tegen het dreigende tekort aan grondwater, werpen misschien wel vruchten af maar zijn onvolledig en traag’, luidde het.

ty
De Standaard 05-03-2015
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150304_01562244

Tags: