Ruim 400 extra overlijdens door recente hittegolf

kade rechteroever

De recente hittegolf en hoge ozonconcentraties hebben gezorgd voor een piek in de sterftecijfers. Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) schat dat er ruim 410 mensen extra overleden zijn tussen 30 juni en 5 juli 2015. Dat is een oversterfte van 26 procent en het hoogste cijfer in de afgelopen 10 jaar.

Tussen 30 juni en 5 juli kende ons land een periode met hoge temperaturen en hoge ozon- en fijn stof-concentraties. Die ongezonde cocktail van factoren heeft ook geleid tot een piek in de sterftecijfers, zo blijkt uit gegevens van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV). Er is sprake van een 'oversterfte' van 26 procent of omgerekend 410 extra overlijdens.

'We kunnen spreken van een korte maar intense piek in de mortaliteit, die meetbaar was bij alle leeftijdsgroep binnen de Belgische bevolking', klinkt het bij het WIV. De groep van 85-plussers is het meest getroffen. Daar is sprake van een oversterfte van 33 procent.

 

'Een signaal dat we ernstig moeten nemen'

De piek in het aantal sterftegevallen is groter dan tijdens voorgaande zomerpieken. 'Met uitzondering van 2006 werd de oversterfte in de afgelopen 10 jaar tijdens hitteperiodes nooit hoger geschat dan 18 procent.' De piek in de sterftecijfers is ook hoger dan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwacht had. Dat agentschap is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de coördinatie van het hitte- en ozonplan in Vlaanderen.

Volgens Bart Bautmans, teamverantwoordelijke milieugezondheidszorg, is er tijdens de bewuste waarschuwingsfase nog intensiever gecommuniceerd dan andere jaren. Zo was er niet alleen de brede communicatie aan de bevolking en aan wie met risicogroepen in aanraking komt, maar er werd ook aan burgemeesters en organisatoren van festivals gevraagd om extra maatregelen te treffen bij evenementen. Op basis van een verdere analyse van de cijfers wil het agentschap de gebruikte aanpak, zowel de communicatie als de implementatie van de adviezen, verder evalueren. "Dit is in ieder geval een signaal dat we ernstig moeten nemen", aldus Bautmans.

(BELGA/NSK)
Knack 31-07-2015
http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/ruim-400-extra-overlijdens-door-recente-hittegolf/article-normal-590781.html

Tags: