Studie linkt fijn stof aan autisme en schizofrenie

kade rechteroever

Luchtvervuiling kan jonge hersenen danig irriteren dat het later voor psychische problemen zorgt, zo stelt een studie gepubliceerd in het vakblad Environmental Health Perspectives.

Wanneer muizen van twee weken oud werden blootgesteld aan fijn stof, vertoonden hun hersenen een vorm van beschadiging die overeenstemt met hersenschade die wordt vastgesteld bij mensen met autisme en schizofrenie.

Nieuwe wetgeving
Dat betekent nog niet dat luchtvervuiling autisme of schizofrenie veroorzaakt, benadrukt Deborah Cory-Slechta, professor milieugeneeskunde aan de uiversiteit van Rochester. Onderzoek op muizen laat zich immers niet altijd vertalen naar mensen. Maar Cory-Slechta stelt wel dat de onderzoeksresultaten kunnen leiden tot een reglementering inzake de kleinste vervuilde luchtdeeltjes.

"Het gaat om primaire preventie", stelt ze. "Misschien moeten we de zaken anders gaan reglementeren. Wat luchtvervuiling betreft, moeten we misschien gaan focussen op het meten en monitoren van de ultrafijne deeltjes".

Schizofrenie is een geestesziekte die een persoon verhindert helder na te denken, zijn emoties te beheren, beslissingen te maken en zich te verhouden tot anderen. Autisme is een term voor een een groep complexe stoornissen in de ontwikkeling van het brein. Die leiden tot problemen in sociale situaties, in verbale en non-verbale communicatie en repetitief gedrag.

De emmer en de druppels
De oorzaken van beide ziektes zijn onderwerp van controverse en verwarring. "Zoals bij vele complexe aandoeningen, is er niet één oorzakelijke factor", meent Cory-Slechta. "Vergelijk het met een emmer die in de regen staat: elke druppel is een risicofactor voor autisme. Misschien zijn sommige druppels genetische voorbestemdheid. Misschien had de moeder ook nog een infectie tijdens de zwangerschap en misschien woont de moeder op een plek waar er veel luchtvervuiling is. Hoe meer regen in de emmer, hoe groter het risico op autisme".

Al decennialang wordt onderzoek verricht naar het verband tussen luchtvervuiling en hart- en longziekten. Het effect ervan op de hersenen is een relatief nieuw onderzoeksdomein.

"Voor cardiovasculaire ziektes is het duidelijk dat lagere waarden van luchtvervuiling een gunstige invloed hebben. Nu zeggen we dat luchtvervuiling niet enkel het hart en de longen treft, maar ook het brein".

Bron: USAToday
De Morgen 10-06-2014
http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1913422/2014/06/10/Studie-linkt-fijn-stof-aan-autisme-en-schizofrenie.dhtml

Tags: