Uplace teruggefloten (bis)+

kade rechteroever

Uplace, het reusachtige winkelcomplex dat onder de brug van Vilvoorde in Machelen moet verrijzen, lijkt verder weg dan ooit. Uplace krijgt opnieuw een ongunstig advies van de administratie Leefmilieu. Dat blijkt uit een document dat De Morgen kon inkijken.

Het dossier van shoppingcenter Uplace zit volledig in de knoop. In een advies aan de Vlaamse Milieuvergunningscommissie maakt de administratie Leefmilieu brandhout van de milieustudie die de Vlaamse overheid liet uitvoeren.

"De impact op de luchtkwaliteit wordt onderschat", schrijven de experts. Ze waarschuwen voor "potentieel gevaarlijke effecten voor het milieu en de gezondheid van de mens".

De milieuvergunning van de Vlaamse regering werd eerder dit jaar geschorst en vernietigd door de Raad van State. In juli vroeg Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) daarom opnieuw een advies aan. Op 14 augustus maakte Bob Nieuwejaers, het hoofd van de afdeling 'Lucht, Hinder, Risicobeheer en Milieu en Gezondheid', zijn ongunstige advies over.

Uplace is het megaproject van ondernemer Bart Verhaeghe, de voorzitter van Club Brugge.

Verhaeghe wil in Machelen een winkelcentrum van 200.000 vierkante meter neerpoten, het grootste shoppingcomplex van België. Maar volgens tegenstanders zou dat een ramp zijn voor de leefbaarheid en de mobiliteit in de omgeving. In 2011 weigerde de provincie Vlaams-Brabant een milieuvergunning toe te kennen aan Uplace. Schauvliege besloot in 2012 om die beslissing te overrulen en toch een vergunning te verlenen. Daarop volgde de procedure voor de Raad van State.  Dit betekent nog niet het einde van Uplace. De Vlaamse Milieuvergunningscommissie moet haar definitieve oordeel nog formuleren. Daarvoor worden ook nog andere adviezen ingewonnen.

Daarna ligt de bal weer in het kamp van Schauvliege. Zij kan de raad van de administratie in de wind slaan, maar dat ligt niet voor de hand. Zo opent ze opnieuw de deur naar een procedureslag.

Schauvliege wenst voorlopig niet te reageren. "Het dossier is nog in behandeling", klinkt het op haar kabinet. Ook Uplace wil geen uitspraken doen over de lopende procedure.

Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) vindt dat de regering-Bourgeois haar Uplaceplannen moet opbergen. "In het regeerakkoord staat dat de regering vertrouwen moet hebben in de expertise en objectiviteit van haar administratie. Ofwel volgt ze haar eigen principes, ofwel behandelt ze dit dossier in achterkamers en keurt ze Uplace goed. Dat zou niet alleen slecht nieuws zijn voor de kmo's, maar ook voor het verkeer en de luchtkwaliteit", aldus het oppositielid.
ANN DE BOECK
De Morgen zaterdag 20 september 2014 Pagina 1 (1)

Leefmilieu wijst op gevaar voor milieu en gezondheid

Hoe schadelijk is Uplace?

Acht miljoen bezoekers per jaar, 25.000 auto's per dag. Uplace moet het grootste winkelcomplex worden van het land. Maar het departement Leefmilieu waarschuwt voor 'potentieel gevaarlijke effecten voor het milieu en de gezondheid'.

Flashback naar 2012. "Uplace zal niet voor bijkomende milieuhinder zorgen. Dat blijkt uit het milieueffectenrappport (MER)", zegt milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) als ze groen licht geeft voor de bouw van het winkelcentrum. Minister-president Kris Peeters (CD&V) verkondigt dat 40 procent van de bezoekers met het openbaar vervoer zal komen.

Een verkeerssimulatie toont immers aan dat de verzadigde Brusselse Ring nog maar 60 procent van het verkeer naar Uplace kan opnemen.

Klopt niet, zeggen de experts van het departement Leefmilieu nu. De regering heeft namelijk een verkeersmodel gebruikt dat enkel rekening houdt met de capaciteit van de weg. Aangezien de Brusselse Ring nu al verzadigd is, zie je vrijwel geen verschil tussen de situatie mét en zonder Uplace.

"Het verkeer van Uplace komt niet bovenop het aanwezige verkeer, maar verdringt het andere verkeer (...) wat zorgt voor een verbreding van de spits", aldus de experts.  Kobe Boussauw, post-doctoraal onderzoeker van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (UGent), ontwikkelde een eigen statistisch model. "Daaruit blijkt dat 94 procent van de Uplaceklanten met de auto zal komen. Ook als de bus en de nieuwe tramlijn van Jette naar Vilvoorde er zijn, is dat nog 85 procent. Dat is toch een heel ander resultaat dan in het MER-rapport."
En wat met het fijn stof? Het Toezicht Volksgezondheid heeft berekend dat het draagvlak van fijnstofconcentraties al is overschreden. De lucht in en om Machelen is dus al ongezond, met of zonder Uplace. "De komst van Uplace zal ervoor zorgen dat in één enkele straat één extra dag per jaar de toegelaten fijnstofnorm wordt overschreden", zei Schauvliege in 2012.

Officieel zouden de effecten op de lucht 'gering' tot 'matig negatief' zijn. Maar volgens de experts van Leefmilieu is dat een onderschatting. "Aangezien de impact op de luchtkwaliteit onderschat wordt, en de leefkwaliteit in het gebied al sterk onder druk staat, geeft het departement een ongunstig advies voor het toekennen van een milieuvergunning aan dit project."
Als het project toch vergund zou worden, dan pleit de administratie ervoor om de vergunning te koppelen aan een aantal voorwaarden. Ten eerste moet er een parkeerplan worden opgemaakt voor de volledige Uplacesite. Daarin moeten ook P&R-parkings (Park and Ride) worden opgenomen. Ten tweede moet er een vervoersplan komen.

Dat moet de werknemers en bezoekers van Uplace zoveel mogelijk aanzetten om met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

ANN DE BOECK
De Morgen zaterdag 20 september 2014 Pagina 9

Zo staat het met Neo en Dockx

Neo, de heraanleg van de Heizelvlakte, is net zoals Uplace stilgelegd door de Raad van State.

De Raad heeft zware bedenkingen bij de manier waarop de opdracht is toegewezen aan het Franse Unibail, dat een team vormt met de Belgische bouwgroepen Besix en CFE. Het consortium haalde het met een score van 205 punten op 250, terwijl de Britse uitdager Hammerson strandde op 203 punten. De vergelijking van beide offertes zou niet correct zijn verlopen. De stad werkt aan een nieuwe gunning.

Dockx Bruxsel, het shoppingcomplex aan de Van Praetbrug in Brussel, werd destijds aangekondigd als 'Just Under The Sky'.

Inmiddels is het centrum van naam veranderd. Het complex bevat onder meer een bioscoop met zeven zalen, die plaats bieden aan meer dan duizend bezoekers.

In mei gingen de bouwwerken van start. In 2016 zou het centrum de deuren openen.

ADB
De Morgen zaterdag 20 september 2014 Pagina 9
 

Tags: