In Vlaanderen verdwijnen dagelijks 12 voetbalvelden aan open ruimte

kade rechteroever

Het totale ruimtebeslag in Vlaanderen bestaat vooral uit woongebied (categorieën appartementen; buildings; huizen en hoeven volgens de indeling van het kadaster).

In Vlaanderen wordt meer dan 68% van de bebouwde percelen ingenomen door woongebied. Het gaat hierbij voornamelijk om huizen en hoeven, terwijl de appartementen en buildings een klein aandeel innemen (3% van het totaal aan bebouwde percelen). De groei van het ruimtebeslag in Vlaanderen is bijgevolg vooral te wijten aan de groei van het woongebied binnen het ruimtebeslag.

Figuur 2-6 toont de evolutie van de totale oppervlakte van het woongebied in Vlaanderen (categorieën appartementen; buildings; huizen en hoeven volgens de indeling van het kadaster) en de evolutie van de oppervlakte van de overige bebouwde percelen.

De oppervlakte van het woongebied neemt toe met 65000 ha in de periode 1985-2013 (links). Dit komt overeen met een dagelijkse groei van het woongebied van ongeveer 6,2 ha/dag (rechts).

De overige bebouwde percelen (categorieën volgens het kadaster: bijgebouwen; ambachts- en industriegebouwen; opslagruimtes; kantoorgebouwen; gebouwen met een handelsbestemming; openbare gebouwen; gebouwen voor nutsvoorzieningen; gebouwen voor sociale zorg en ziekenzorg; gebouwen voor onderwijs, onderzoek en cultuur; gebouwen voor eredienst; gebouwen voor recreatie en sport; andere bebouwde percelen) groeien in de dezelfde periode met een kleine 30000 ha, wat overeenkomt met een groei van 2,8 ha/dag. Voor beide types van bebouwde percelen geldt wel eenzelfde tijdsevolutie: een relatief grote groei per dag in de periode 1985-1996, gevolgd door een afname in de periode 1997-2002 en opnieuw een stabilisatie op een lagere groeisnelheid in de periode 2002-2013.

pagina 6 Eindrapport Ruimtebeslag

08-09-2014
https://www.facebook.com/RedactieRadioCentraal

Tags: