De wet is de wet en dat moet ook voor de politiek machtige autofabrikanten gelden

kade rechteroever

William Todts is programmadirecteur bij Transport & Environment en werkte in 2010 voor het Belgisch voorzitterschap van de EU.

Sinds goed een week weten we dus dat Volkswagen op grote schaal liegt over de hoeveelheid giftige stikstofoxiden die zijn wagens uitstoten. Bewijs van expliciet illegale praktijken is er voorlopig alleen in de VS, maar we weten dat ook in Europa de meeste dieselwagens de uitstootnormen aan hun laars lappen.

België moet in Europa mee aan de kar terkken om andere lidstaten te overtuigen dat we een Europese oplossing nodig hebben

Maar het bedrog gaat niet alleen over giftige uitlaatgassen. Uit een rapport dat Transport & Environment vandaag publiceert, blijkt dat het ook om brandstofverbruik en CO2 gaat (beide zijn nauw verbonden) van diesel- én benzinewagens.

De meeste mensen die een auto hebben, kunnen bevestigen dat ze het opgegeven verbruik - bijvoorbeeld 4,5 liter/100km - niet halen in de praktijk. Het gemiddeld verbruik op de weg ligt bijna altijd veel hoger. Niet omdat we slecht rijden maar omdat, zoals de Belgische automobielfederatie Febiac in De Standaard uitlegde, alle autofabrikanten "hun testresultaten opsmukken". Volgens Febiac blijven ze voor CO2 en brandstofverbruik wel netjes binnen de krijtlijnen van de huidige Europese tests. Het is zoals belastingontduiking en belastingontwijking. Het ene is strafbaar, het andere niet. Het gevolg van dat geknoei met de testen is dat automobilisten op jaarbasis honderden euro's meer aan brandstof besteden.

We spenderen miljarden aan het goedkoper maken van auto's die vervuilend en - in de realiteit - niet zuinig zijn. Dat geldt vooral voor de bedrijfswagens

 

Ook de overheid wordt bedrogen. Zogezegd zuinige, CO2-arme-wagens krijgen fiscale voordelen. Zo is CO2 een essentieel onderdeel van de berekening van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens. Op jaarbasis worden er dus miljarden overheidsgeld uitgegeven om zogezegd zuinige wagens op de weg te krijgen. Bij bedrijfswagens gaat het voor 90 procent over dieselwagens.

Het verschil tussen wat de fabrikant je belooft en je echte verbruik op de weg neemt al jaren toe. In het begin van de jaren 2000 ging het om een verschil van rond de 10 procent. Nu zitten we volgens een nieuwe ICCT-studie - de organisatie die dieselgate aan het licht bracht - al aan 40 procent. Hoe komt het dat hier niets aan gedaan wordt?

Het verhaal vertoont opvallende gelijkenissen met dieselgate. Al in 2009 werd er in Europa beslist de testprocedures aan te passen "opdat deze de reële (...) CO2-emissies adequaat (zou) weerspiegelen". Zes jaar later is die hervorming nog altijd niet afgerond. De Commissie wil de nieuwe procedures in 2017 invoeren maar de autofabrikanten liggen dwars. Bovendien is nu al duidelijk dat de nieuwe testprocedure nog altijd te veel flexibiliteit geeft aan de autobouwers - ze ontwikkelden de test mee, dus dat is niet echt toevallig. Volgens een nieuw ICCT-rapport van afgelopen vrijdag moet je zelfs met de gloednieuwe testprocedures rekening houden met een verschil van goed 30 procent tussen wat de constructeur je belooft en wat je echt verbruikt.

Dieselgate is een kans om orde op zaken te stellen. De nieuwe testen voor giftige uitstoot enerzijds en voor brandstofverbruik en CO2 anderzijds moeten onmiddellijk worden ingevoerd. Maar dat niet alleen. We hebben praktijktesten en onafhankelijk toezicht op Europees niveau nodig. De wet is de wet en dat moet ook voor de politiek machtige autofabrikanten gelden. België moet in Europa mee aan de kar trekken om andere lidstaten te overtuigen dat we een Europese oplossing nodig hebben.

Ook bij ons moeten er dingen veranderen. België is Europees dieselkampioen. De dieselaccijnzen moeten omhoog en we moeten onze autobelastingen herzien. We spenderen miljarden aan het goedkoper maken van auto's die vervuilend en - in de realiteit - niet zuinig zijn. Dat geldt vooral voor de bedrijfswagens. De huidige regering wil het systeem niet inperken. Dan moet ze er op zijn minst voor zorgen dat de miljardensubsidie voor salarisauto's ons wagenpark echt schoner en zuiniger maakt.

William Todts
De Morgen 28-09-2015
http://www.demorgen.be/opinie/de-wet-is-de-wet-en-dat-moet-ook-voor-de-politiek-machtige-autofabrikanten-gelden-a2470098/

Tags: