“Ringland, oplossing voor stadsvlucht”

kade rechteroever

PETER VERMEULEN - STRAMIEN/RINGLAND - ANTWERPEN

Deze week is het nieuwe rapport over de verhuisbewegingen in de stad Antwerpen gepubliceerd. Het belangrijkste thema was de zogenaamde welstandsvlucht: rijkere tweeverdieners met kinderen verlaten de stad en gaan elders op zoek naar een betaalbare woning met tuin. Het is een van de grote bekommernissen van het huidige stadsbestuur, zeer terecht overigens. 

 Maar in feite is dit niets nieuws. Het was ook al een bekommernis van het vorige bestuur, en van de besturen daarvoor, en van alle besturen van alle steden, in Vlaanderen én in de rest van Europa. En als het zo belangrijk is, waarom is er nog geen antwoord op gevonden? Een duidelijke strategie vanuit het stedelijke beleid is er vandaag alleszins niet. De achterliggende oorzaken van de stadsvlucht zijn nochtans duidelijk: gezondheid, leefbaarheid, groen, verkeersveiligheid, mobiliteit. 

Het hoeft geen betoog dat Ringland hierop een structureel antwoord kan geven. Ringland creëert immers extra ruimte: om te wonen, te sporten, te wandelen, te fietsen, te genieten van de natuur. Precies wat gezinnen in de stad missen. Ook inzake mobiliteit is Ringland het beste antwoord. Mensen die in de stad wonen, nemen immers gemakkelijker de fiets (of het openbaar vervoer) en gebruiken hun auto alleen voor de hoogstnodige verplaatsingen. Dat is anders voor wie in de periferie terechtkomt. Een goede ‘modal split’ helpt tegelijk als oplossing voor het fileprobleem.

Peter Vermeulen
Gazet van Antwerpen 26-09-2015 pag. 31

Tags: