Zes op de tien willen overkapping hele Ring

kade rechteroever

Totale overkapping Ring en liefst zo snel mogelijk

 

Meerderheid Antwerpenaars wijst in enquête BAM-tracé van Vlaamse regering af

Zes op de tien Antwerpenaars willen een volledige overkapping van de Ring. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVox, in opdracht van Groen.
Begin september werd een representatief staal van duizend Antwerpenaars ondervraagd over mobiliteitsvraagstuk nummer één in hun stad: het sluiten van de Ring. Uit de resultaten blijkt onder meer dat 61 procent vindt dat de Ring volledig overkapt moet worden, zoals burgerbeweging Ringland dat voorstaat.
Bijna de helft (47%) vindt ook dat de nieuwe Scheldekruising verder weg van de stad moet worden aangelegd. Daarmee steunt een meerderheid de plannen van actiegroep stRaten-generaal. Zijn alternatieve Meccano-tracé legt die tunnel meer naar het noorden.

Erg positief kijkt de Antwerpenaar niet naar de toekomst. Vier op de tien denken dat die tunnel nooit gebouwd zal worden.
"De Antwerpenaar is duidelijk", zegt Wouter Van Besien (Groen). "Overkap de hele Ring, leg het tracé meer naar het noorden, betrek Ringland bij de plannen en geef de mensen een duidelijk perspectief."
Van Besien interpelleert vandaag mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) in het Vlaams Parlement over de aanstelling en de "beperkte armslag" van de intendant die de mobiliteitsknopen van het Masterplan 2020 moet helpen ontwarren.

(wd)
Gazet van Antwerpen 24-09-2015 pag. 1

 

Totale overkapping Ring en liefst zo snel mogelijk

Meerderheid Antwerpenaren steunt standpunten Groen en Ringland 

Het moet vooruitgaan met het sluiten van de Ring, vindt een meerderheid van de Antwerpenaars. En dan liefst met een volledige overkapping en met inspraak van de bevolking. Het online onderzoeksbureau ivox ondervroeg in opdracht van Groen tussen 31 augustus en 2 september een representatief staal van duizend Antwerpenaren, verspreid over alle districten.

De resultaten geven aan dat een meerderheid van de ondervraagden veeleer aanleunt bij de standpunten van de actiegroepen zoals Ademloos en stRaten-generaal en van de burgerbeweging Ringland, dan bij het ‘beslist beleid’ van de Vlaamse regering over het Bamtracé als oplossing voor het sluiten van de Ring. Zo is 61 procent het eens met de stelling dat de Antwerpse Ring volledig overkapt moet worden. Slechts 23 procent vindt dat geen goed idee. De volledige overkapping was van in het begin de stelling van burgerbeweging Ringland.

Tegenwoordig spreekt de Vlaamse regering ook van een volledige overkapping als ultieme ambitie. De huidige plannen voorzien slechts in gedeeltelijke overkappingen. Tegenstanders van het BAM-tracé zijn ook van mening dat een volledige overkapping niet kan, onder meer op de grote verkeerswisselaar ter hoogte van het zuiveringsstation van Borgerhout.
 

Meccano-tracé 

De nieuwe tunnel onder de Schelde moet volgens 47,4 procent verder weg van de stad aangelegd worden, zoals dat in het alternatieve Meccano-tracé het geval is. Dat tracé, waarvan de actiegroep stRaten-generaal voorstander is, legt die Scheldekruising meer naar het noorden. Binnen de huidige plannen loopt die tunnel van het Oosterweelknooppunt tussen Noordkasteel en Amerikadok tot aan het Sint- Annabos op Linkeroever.

Maar zal die tunnel überhaupt ooit gebouwd worden? Ruim 42 procent denkt van niet. Het Oosterweelverhaal gaat dan ook al bijna twintig jaar mee... En het mag nu eindelijk wel een vooruit gaan, vindt 55,9 procent van de ondervraagde Antwerpenaars. Maakt niet uit hoe die nieuwe tunnel er uitziet, de schop moet zo snel mogelijk in de grond.
 

Lange Wapper 

Hadden we destijds dan toch niet beter gekozen voor het Lange Wapper-viaduct? De tijd heeft de weegschaal blijkbaar niet doen kantelen. Ruim 45 procent wil daar nog steeds niet van weten, terwijl 37 procent dat achteraf bekeken een goed idee vindt. In het referendum uit 2009 keurde 59 procent de Lange Wapper af.

De onderzoekers legden ten slotte ook de stelling voor dat het allemaal zo lang duurt omdat de Vlaamse regering te weinig naar de Antwerpenaar wil luisteren. Klopt, zegt 58,6 procent van de ondervraagden. Al zou je die laatste vraag ook richtinggevend kunnen noemen. Antwerpenaars hebben sowieso de neiging om dat te denken.
 

Duidelijke meerderheid 

“Je kunt uit deze resultaten drie conclusies trekken waar een duidelijke meerderheid achter staat”, zegt Wouter Van Besien, parlementslid en gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen.

  • “Een: ga voor de volledige overkapping van de Ring, en combineer dat met een tracé dat noordelijker van de stad ligt.
  • Twee: geef Ringland een belangrijke stem in de verdere uitbouw van het project en luister écht naar de Antwerpenaar, in plaats van inspraakprocedures pro forma te organiseren.
  • En drie: geef de mensen perspectief, zorg dat het vooruit gaat. En dat kan alleen door een maatschappelijk draagvlak te zoeken, in plaats van conflicten te creëren.

WIM DAENINCK

Wouter Van Besien: "Hoeveel armslag krijgt de intendant?"


Vandaag interpelleert Wouter Van Besien in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement minister Ben Weyts (N-VA) over de aanstellingsprocedure en de armslag die de intendant zal krijgen. Die wordt binnenkort gekozen uit vijf kandidaten en moet de mobiliteitsproblemen in het Antwerpse mee onderzoeken en begeleiden.
"De Vlaamse regering zegt dat een volledige overkapping de ambitie is, maar tegelijkertijd mag de intendant alleen vertrekken van de Oosterweelverbinding", stelt Wouter Van Besien vast. "Hij mag zich ook niet uitspreken over de infrastructuurwerken die met de Ring samenhangen, zoals de A102/R11bis. En de focus ligt heel sterk op van start gaan met partiële overkappingen. Hoe is dat te rijmen met de 'ambitie' om de volledige Ring te overkappen?"
Van Besien wil van minister Weyts ook weten in hoeverre Ringland een officiële plek zal krijgen in het verdere besluitvormingsproces.

(wd)
Gazet van Antwerpen 24-09-2015 pag. 5

Tags: