Gezondheidswerkers kunnen zich over vijf jaar specialiseren in milieugeneeskunde

kade rechteroever

BRUSSEL 27/01 - Hoewel het milieu een impact heeft op gezondheid, wordt daar in opleidingen voor dokters, verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten... weinig tot geen rekening mee gehouden. De verschillende overheden van het land zetten nu, samen met onder meer partners, zoals verenigingen van patiënten, artsen en verpleegkundigen, hun schouders onder een certificaat in de milieugeneeskunde.

Er komt ook extra aandacht voor zogeheten milieugeneeskunde in de basisopleiding en er zal continue opleiding aangeboden worden. "Het zal wel nog vijf jaar duren om alles operationeel te krijgen", aldus Yseult Navez van de FOD Volksgezondheid.

De extra aandacht voor milieugeneeskunde komt er in de eerste plaats in de basisopleiding. "Tot nu toe is er in het hoger onderwijs geen of weinig aandacht voor het leefmilieu", zegt Navez. "Nochtans heeft de menselijke gezondheid vaak te lijden onder milieuomstandigheden. Door hiermee rekening te houden kunnen gezondheidsprofessionelen sneller een accurate diagnose stellen en kunnen bepaalde ziektebeelden voorkomen of efficiënter bestreden worden. Het is van groot belang dat gezondheidswerkers rekening houden met het milieu waarin hun patiënten vertoeven."

Op het tweede niveau kunnen gezondheidswerkers die zich verder willen specialiseren een certificaat in de milieugeneeskunde halen. "Met dat certificaat kunnen ze zich verder bekwamen in de milieugeneeskunde: het is een officieel certificaat, maar minder zwaar dan een specialisatie", zegt Navez. "De universiteiten zullen hiervoor samenwerken. Zo'n certificaat bestaat nu al in België voor tabakologen: psychologen of gezondheidswerkers die een opleiding in de tabakologie afgerond hebben en mensen bijstaan die willen stoppen met roken. "

Daarnaast zal er ook continue opleiding aangeboden worden. "Er bestaan namelijk al heel wat initiatieven, maar die zijn vaak te weinig bekend bij artsen en verplegers", aldus nog Navez.

BGY

Bron: Belga
Mediquality 27-01-2014
 

reactie:
T.a.v. de heer Navez, kabinet Volksgezondheid, dit excerpt uit de inleiding van het WGO rapport REVIHAAP (Review on Helath Aspects of Air pollution):

'The guidelines address all regions of the world and provide uniform targets for air quality that would protect the large majority of individuals from the adverse effects on health of air pollution.
The adverse effects on health of particulate matter (PM) are especially well documented. There is no evidence of a safe level of exposure or a threshold below which no adverse health effects occur. More than 80% of the population in the WHO European Region (including the European Union, EU) lives in cities with levels of PM exceeding WHO Air Quality Guidelines. Only a slightly decreasing trend in average concentrations has been observed in countries in the EU over the last decade. Pollution from PM creates a substantial burden of disease, reducing life expectancy by almost 9 months on average in Europe. Since even at relatively low concentrations the burden of air pollution on health is significant, effective management of air quality that aims to achieve WHO Air Quality Guidelines levels is necessary to reduce health risks to a minimum.
--> Exposure to air pollutants is largely beyond the control of individuals and requires action by public authorities at the national, regional and international levels !!!

(Addendum: de 80% werd intussen naar 95% bijgesteld.)

Bovenvermeld rapport expliciteert ZEER DUIDELIJK dat de strijd tegen luchtverontreiniging niet een taak is van individuen (zoals het artsenkorps) doch wel een taak van de Europese, Federale en Vlaamse overheden.

Wat blijkt ?
1) Europa zet in op absurd lage CO2 wagenvlootnormen dwingend tot 'diesel'
2) België hanteert een 'pestbelasting', achterhaalde CO2 getrapte aftrekbaarheid en absurd hoge benzineaccijnzen dwingend tot diesel
3) Vlaanderen tenslotte onderneemt NIETS om haar bevolking in steden en langs drukke invalswegen enigszins tegen dit gif af te schermen. Nergens in Europa wordt zoveel dieselvrachtvervoer dwars door dorpskernen geloodst en langsheen drukbewoonde metropolen als in Vlaanderen.

--> Dat het artsenkorps vandaag onvoldoende de milieuschade kan opmeten, geeft het kabinet Volksgezondheid voorlopig wat respijt. Ongeveer 1/3 van het budget volksgezondheid gaat momenteel op aan milieuschade. Vlaanderen alleen al spendeert jaarlijks 5,22 miljard aan 'dieselziektes', geld dat ongetwijfeld VEEL NUTTIGER zou kunnen worden gebruikt.
Niet het artsenkorps, doch de respectievelijke Europese, Federale en Vlaamse kabinetten dient prioritair de basisbeginselen van de 'milieugeneeskunde' te worden bijgebracht. Het artsenkorps kan enkel met lede ogen de immense menselijke en economische schade helpen opmeten.

Christophe Depamelaere
Mediquality 27-01-2014
http://www.mediquality.net/nl/group/MediQuality/detail?articleId=B63850073_B1
 

Tags: