'Graag aanpak R11 én A102'

kade rechteroever

Regio

De Vlaamse overheid en de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx krijgen vandaag een brief in de bus met een dringende oproep. "Stem de plannen voor de aanleg van de R11 en de A102 alsjeblieft op elkaar af."

• Half werk, zo noemen de burgemeesters van Schoten, Wijnegem, Wommelgem en de districtsvoorzitters van Deurne en Merksem de voorlopige plannen voor de heraanleg van de R11, het stuk tussen Wilrijk en de rotonde van Wommelgem. Het gaat achtereenvolgens om de Krijgsbaan, Frans Van Dunlaan, Vredebaan, opnieuw Krijgsbaan, Frans Beirenslaan en Autolei. Op dit traject zou een volledige of gedeeltelijke ondertunneling (R11bis) komen, om het verkeer van de Antwerpse ring en het andere sluipverkeer weg te houden.
"Die R11bis komt uit op de rotonde van Wommelgem. Maar het lijkt alsof de weg op de rotonde stopt", zegt Walter Van der Plaetsen, burgemeester van Wommelgem. "Waar moeten bestuurders naartoe, als ze eenmaal op de rotonde zijn? De A102 zou dé oplossing zijn."

De aanleg van de A102 (zie kaartje), een nog aan te leggen weg die een verlengstuk zou kunnen worden van deR11 en zo tot een tweede ring rond Antwerpen kan uitgroeien, is een must. "We willen die visie aan de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen duidelijk maken voor het te laat is", zegt Harry Hendrickx, burgemeester van Schoten.
Het is opvallend dat de vijf gemeenten met één stem spreken. De impact van de wegenwerken verschilt immers van gemeente tot gemeente. "Als we nu niet met één stem spreken, gaat de boodschap ook verloren", zegt Gilbert Verstraelen, districtvoorzitter van Merksem.

 

Opvallend: de lokale burgemeesters spreken met één stem. "Als de overheid de aanleg van de R11 en de A102 niet als één geheel bekijkt, zullen de verkeersproblemen nog niet van de baan zijn." FOTO WIM HENDRIX

Noodzakelijk

Maar hoe realistisch is de aanpak van de R11bis én de A102? "Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits heeft mij een opdracht gegeven die duidelijk afgebakend is", zegt Cathy Berx, de Antwerpse gouverneur die het dossier coördineert. "We moeten de haalbaarheid aftoetsen in het gebied van de Craeybeckxtunnel tot aan de rotonde van Wommelgem. Dat is een duidelijke opdracht. En we moeten ook opletten dat we niet de hele verkeersinfrastructuur van Vlaanderen op ons bord krijgen."

De A102 is een nog aan te leggen weg tussen de E313 en de Ring rond Antwerpen

"Maar ik kan de burgemeesters wel al zeggen dat we in de streefstudie sowieso rekening houden met de A102. Voor de goede werking en doorstroming van de R11bis,is de A102 noodzakelijk. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden."
Op 20 december volgt er nog een gemeentelijke begeleidingscommissie. Daar kunnen de betrokken gemeenten hun opmerkingen nog doorspelen aan bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V).
Als zij de plannen wil doorzetten start de procedure met onder meer het onderzoek naar onder ander de milieueffecten. In het meest ideale scenario kunnen de werken aan de R11bis over 5 jaar beginnen.
WIM BRILLOUET

Gazet van Antwerpen 08-12-2011 pag. 40

Tags: