Groen! eist behoud Sint-Annabos

kade rechteroever

Het BAM-tracé blijft een autostrade dwars door de stad

De Vlaamse regering heeft besloten om toch het BAM-tracé aan te houden. Met tunnels in plaats van een Lange Wapper-brug. Dat betekent een kaalslag voor groengebieden in Antwerpen. Niet alleen het Noordkasteel: op Linkeroever zou op korte termijn ook het Sint-Annabos voor de bijl gaan. Zeer cynisch, omdat er al zo weinig groen en bos is in Vlaanderen en in Antwerpen.

Bomen vangen fijn stof op. Maar straks worden die bomen omgehakt en het zal minstens 20 jaar duren voor er nieuwe komen. Juist op Linkeroever hebben de mensen veel last van het fijn stof van de haven. Een bufferbos is dus absolute noodzaak. Maar straks moet het plaats maken voor een slibstort. Dat is nodig voor het graven van de Scheldetunnel. Groen! steunt in de districts- en gemeenteraad en in het Vlaams parlement Ademloos, stRaten-generaal en Natuurpunt in hun acties tegen het kappen. Veel mensen van Linkeroever en elders genieten nu van dit bos. Een echt stadsbos, in Antwerpen, en nu zou men dat verwoesten... BAM belooft wel een getijden- of vloedbos in de plaats. Maar dat is geen echt bos dat een buffer tegen stof vormt.
"De bewoners zullen jarenlang de gevolgen dragen van deze kaalslag", zegt raadslid Anne Poppe, "en dat alles terwijl er voor tunnel én stadsautostrade een alternatief voorhanden is; dan had ook het bos kunnen blijven."

ANNE POPPE
Districtsraadslid anne.poppe@groen.be

 

Ongezonde Regattawijk

De volgende jaren krijgt Antwerpen er veel nieuwe bewoners bij. Nieuwe woningen kan je volgens Groen! districtsraadslid Ilse van Dienderen best in bestaande gebouwen onderbrengen die niet meer nodig zijn. Maar de stad gaf toelating om de Regattawijk aan het Galgenweel te bouwen. Dokter Guido Verbeke, secretaris van Ademloos, wijst erop dat die wijk op een heel ongezonde plek komt. Vlak naast een autoweg, met al het ziekmakende lawaai vandien. Lawaai leidt tot slapeloosheid en hartaanvallen. En dan is er de luchtvervuiling. Kinderen die opgroeien op 1000 meter van een snelweg blijven heel hun leven met onvolgroeide longen, aldus dokter Verbeke. Ilse van Dienderen: "Gezondheid moet een veel grotere rol spelen bij de keuze van woonwijken en infrastructuurprojecten."


De reclame belooft een oase van rust, maar dat is heel bedrieglijk, zeggen dokter Verbeke en Ilse van Dienderen

ILSE VAN DIENDEREN
Fractieleidster Groen! - ilse.vandienderen@groen.be

Meccano verdient eerlijke kans

'Geen ring die verkeer naar stad zuigt en die Antwerpenaar zelf betaalt', aldus de strijdvaardige senator en Antwerps gemeenteraadslid Freya Piryns.

FREYA PIRYNS
Senator en gemeenteraadslid Antwerpen freya.piryns@groen.be

De Vlaamse overheid begraaft dan toch de Lange Wapperbrug. Actiegroepen en Antwerpenaren hebben een belangrijke eerste overwinning behaald. Maar de strijd is nog niet voorbij. Het blijft een tracé dat het verkeer midden door de stad stuurt. Er bestaan nochtans alternatieven die beter en goedkoper zijn.

Groen! vindt het alvast een goede zaak dat de Vlaamse regering voor een tunnel koos, en niet voor de Lange Wapperbrug. Tegelijk vinden we het onbegrijpelijk dat het MECCANO-alternatief van stRaten-Generaal, een alternatief traject dat het verkeer buiten de stad leidt, geen eerlijke kans krijgt. Samen met de tunnel kozen Kris Peeters en Patrick Janssens toch voor het BAM-tracé. Ze kiezen voor een autostrade die dwars door de stad loopt, veel lawaai en fijn stof veroorzaakt en veel groen vernietigt. Zo wordt het groen van het Noordkasteel bedreigd en zou op korte termijn het Sint- Annabos op Linkeroever, een groene buffer tussen de haven en de stad, moeten wijken voor een slibstort. Het BAM-tracé zal ook zorgen voor 18 rijstroken op de ring ter hoogte van het Sportpaleis. Die verbreding van de Antwerpse Ring is voor Groen! onaanvaardbaar.
"Het is ongehoord dat het Antwerpse gemeentebestuur zich zo heeft laten rollen door de Vlaamse overheid," vindt senator en Antwerps gemeenteraadslid Freya Piryns: "Het doorgaand verkeer in Antwerpen is verkeer dat vanuit heel Vlaanderen en omstreken komt. Wij zien niet in waarom de Antwerpenaren mee moeten betalen voor de kosten als er geen rekening wordt gehouden met hun gezondheid."
Het tij kan nog steeds gekeerd worden. Daarom blijft Groen! gaan voor oplossingen die het verkeer rond de stad leiden. Voorwaarde is wel dat deze oplossingen de leefkwaliteit in de rand niet bedreigen. Dat kan als we de tunnels in het westen, het noorden en het oosten van de stad aanleggen. "Een echt goede oplossing voor stad en rand is perfect mogelijk. Door meer verkeer op het spoor of op het water te zetten, zorgen we voor minder auto's en vrachtwagens. En via een slimme kilometerheffing sturen we de verkeerstromen. De stad en de rand kunnen samen kiezen voor een moderne oplossing die de economie verzoent met milieu en gezondheid. Want een duurzame oplossing voor de Antwerpse mobiliteitsproblemen willen we allemaal."

 


INGRID PIRA
Burgemeester Mortsel - ingrid.pira@groen.be

"Ik wil ook af van de files in Mortsel", zegt burgemeester Ingrid Pira. "Maar we moeten ons behoeden voor erger".

'Maak de problemen niet erger'

De Vlaamse regering wil de Krijgsbaan (R11) ondertunnelen om zoveel mogelijk verkeer van de Antwerpse Ring te houden. Wat dit concreet inhoudt, kan men niet zeggen. Komen er op¬en afritten voor plaatselijk verkeer? Wordt de Ril een soort Boomsesteenweg temidden van druk bewoond gebied? Wordt de groene spoorwegberm in Mortsel - waar een fiets- en voetgangersbrug komt - een autostrade voor doorgaand verkeer? Hoe lang gaat dit duren en wie gaat dat betalen? Maar vooral: waarom wordt er nooit nagedacht over minder verkeer over de weg? Om naar écht duurzame oplossingen te zoeken, is Ingrid Pira gastvrouw voor een mobiliteitscongres van Groen! op 4/12.

Geen verbreding van de Ring

Tom van de bosbezetters: "Het BAM-tracé mag er nooit komen, want het is een aanslag op onze gezondheid en op de Antwerpse bossen, zó hard nodig voor een klimaats- en biodiversiteitsbeleid.

Maar toch het BAM-tracé: een autostrade dwars door de stad
 

Geen verbreding, en tunnels i.p.v. de Lange Wapper. De volgehouden inspanningen van de actiecomités en de volksraadpleging hebben dus toch enig resultaat gehad. Ook Groen! heeft zijn beste beentje voorgezet. We trokken zelfs met een deurwaarder naar de BAM om de openbaarheid van hun plannen af te dwingen. Toch zijn we er nog lang niet.

We zijn blij dat de recreatiezones vlak aan de Ring en het ringfietspad niet langer bedreigd zijn. Die zouden worden opgeofferd bij een verbreding. Maar de Ring blijft een bron van veel fijn stof en lawaai in de stad, ook in het dichtbevolkte '2060'. De Vlaamse regering én het stadscollege hielden vast aan het BAM-tracé: veel verkeer op een autosnelweg dwars door de stad. En dat terwijl er een uitgewerkt alternatief voorligt.

Misschien zal de Ring ooit worden ontlast door een verbinding Merksem-Wommelgem en de ondertunneling van de Krijgsbaan (R11). Maar dan spreken we al over na 2021.
Plannen om de Ring op bepaalde plaatsen te overkappen, lijken ver weg. "Dat zou pas echt een keuze zijn voor meer leefbaarheid aan beide kanten van de Ring, voor heel de stad. In Madrid is een stadsautostrade ondertunneld. Waarom kan dat niet in Antwerpen?", vraagt raadslid Anne Poppe.

Intussen is het mooie project van de groene Singel begraven. Als we ervoor zouden kiezen om een pak minder verkeer aan te trekken naar de Ring, dan kan ook de Singel ontlast en vergroend worden.
Ook het idee om een tram op de Singel te laten rijden of een 'light train' op het ringspoor, moet verder onderzocht worden.
Groen! zoekt voort naar mogelijkheden om de leefbaarheid rond Singel en Ring te verhogen. "Daarbij denken we vooral aan de gezondheid van kinderen en ouderen," zegt Anne.


Gina Verstraeten op de betonnen ring rond een boom die gered is door actie van buurtbewoners

GINA VERSTRAETEN
Districtsraadslid - gina.verstraeten@groen.be

Meer bomen in '2060'

"Districts- en stadsbestuur moeten zorgzamer omspringen met bomen. Platanen op het De Coninckplein zijn gekapt zonder reden", vindt raadslid Gina Verstraeten, inwoner van 2060. Ook op Duinplak, een pleintje aan de Duinstraat, wou de stad de bomen omhakken. De bewoners reageerden en kregen de steun van verschillende districtsraadsleden. Door betonnen ringen rond de bomen aan te leggen - meteen ook zitbanken -bleven de bomen bewaard. "Goed voor onze longen. Bomen slorpen vuiligheid op die astma veroorzaakt", weet Gina.
Bewoners van de Korte Scholierstraat hebben tussen parkeerplaatsen struiken geplant. Ze staan zelf in voor het onderhoud. "Dat mag op meer plaatsen gebeuren in onze wijk", vindt Gina, die zelf les geeft in bloemenschikken.

geknipt uit Groenkrant herfst 2010
 

Tags: