"Haal auto uit sociaal overleg"

kade rechteroever

UA-onderzoeker Stijn Oosterlynck heeft donderdag tijdens een studiedag over mobiliteit in Leuven bedrijven en vakbonden opgeroepen om de auto uit het sociaal overleg over de loon- en arbeidsvoorwaarden te halen en te vervangen door andere gunsten zoals het mobiliteitsbudget. De studiedag was een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Oosterlynck wees in zijn betoog vele redenen aan waarom onze samenleving zijn op de auto gericht verplaatsingsgedrag heel moeilijk kan aanpassen. Hij verwees hierbij naar de algemene privatisering van de mobiliteit door de auto, waardoor het openbaar vervoer zeer moeilijk rendabel kan worden.

Statussymbool
Daarnaast haalde hij ook het zeer verspreide wonen aan, de gebetonneerde keuzes in grote wegenaanleg, de grote afstand tussen wonen en werken, het economisch belang van de autosector, het feit dat wonen buiten de steden fiscaal goedkoper is, de auto als statussymbool en voor jongeren beginpunt van zelfstandigheid, en tot slot ook het feit dat een gratis auto in vele bedrijven onderdeel is van het loonpakket.

In zijn voorstellen om het gebruik van de auto desondanks terug te dringen, pleitte hij voorts voor de uitbouw van de deeleconomie als alternatief economisch model rond de auto. Daarbij wordt het autobezit vervangen door het ter beschikking stellen van een auto voor wie die nodig heeft.

Hij riep voorts op de auto als statussymbool te vervangen door de fiets- en weginfrastructuur meer fietsvriendelijk te maken. Wat dit laatste betreft verwees Oosterlynck naar het feit dat de crèche waar hij dagelijks zijn kinderen naartoe brengt nagenoeg enkel met de auto bereikbaar is. De welzijns- en gezondheidsproblemen waartoe de auto aanleiding geeft moeten meer benadrukt worden.

Bron: Belga
Het Laatste Nieuws 19-11-2015
http://www.hln.be/hln/nl/922/Nieuws/article/detail/2530119/2015/11/19/Haal-auto-uit-sociaal-overleg.dhtml

Tags: