"Haal vrachtwagens van de ring"

kade rechteroever

Nee, de discussies over de Oosterweelverbinding zijn nog niet dood en begraven. Half januari komt actiegroep stRaten-generaal met Meccano Plus, een aanvulling op het Meccanoplan. Opvallend: geen vrachtwagens meer op de ring tussen Berchem en Merksem.

"Het is de Vlaamse regering die de aanzet heeft gegeven voor Meccano Plus", zegt Manu Claeys van Straten-generaal. "In september stelde de Vlaamse regering zelf de vertunnelde R11 (de Krijgsbaan, red.) voor. Op dat voorstel hebben we verder geborduurd."

StRaten-generaal stelt nu voor om alle vrachtverkeer op de Ring te verbieden tussen Berchem Station en de Groenendaallaan en het stuk van de E313 van aan de Ring tot aan de rotonde van Wommelgem. "De vrachtwagens die vanuit de Kempen en Nederland komen, kunnen de A102 (die de E313 in Deurne verbindt met de E19 in Ekeren, red.) nemen. Trucks uit Zeebrugge en Frankrijk nemen de nieuwe verbinding tussen de E17 en de Liefkenshoektunnel. Aan Berchem Station en de Groenendaallaan komen enkel nog vrachtwagens aan die in de stad moeten laden of lossen. Dat is een zeer klein percentage van al het vrachtverkeer op de Ring. Het overgrote aandeel is doorgaand verkeer."

Wie kan de beslissing nemen om vrachtverkeer van de ring te halen? "Dat is alvast geen stedelijke bevoegdheid", zegt Claeys. "Ik neem aan dat de Vlaamse en federale regering hierin het laatste woord hebben."

Als de vrachtwagens tussen Berchem Station en de Groenendaallaan van de ring worden gehaald, wil stRaten-generaal dat stuk graag overkappen. "Dat kan dan omdat je daar niet per se zo'n brede ring moet houden. De weg wordt er eigenlijk een stedelijke autoweg en die kan zonder problemen met minder rijstroken. Voor heel wat wijken van Berchem, Deurne en Merksem stijgt op die manier het levenscomfort aanzienlijk. Minder lawaai, minder fijn stof en meer groen."

De jongste weken heeft stRaten-generaal veel overleg gepleegd met actiegroepen uit de rand en met enkele burgemeesters. De eerste reacties zijn alvast positief.

"We zullen ervoor zorgen dat Meccano Plus op de tafel van de Vlaamse regering belandt", zegt Manu Claeys. "In het voorjaar start de Vlaamse regering de procedure op voor een nieuw Plan MER. Ze moet dat wel omdat het bestaande masterplan zodanig is vertimmerd dat het MER (milieueffectenrapport, red.) niet meer geldig is. Tijdens de kennisgevingsperiode mag iedereen punten indienen die mee onderzocht moeten worden. Dan zullen we er staan met Meccano Plus. Later, wanneer het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt, is er opnieuw een moment waarop we Meccano Plus kunnen laten onderzoeken."

Filip Marsboom

Het Laatste Nieuws 21-12-2010 pag.20

Tags: