Haven maar verantwoordelijk voor kwart van vrachtverkeer

kade rechteroever

De voorbije zes jaar wijzigde het vrachtverkeer rond Antwerpen nauwelijks. Amper 4,6% van het totale verkeer rond Antwerpen zijn vrachtwagens die de haven als bestemming hebben.


• Wie in de haven of op de Ring rijdt, voelt zich soms omgeven door een muur van vrachtwagens. En toch valt het al met al nog mee met de drukte.
Dat blijkt nu uit de tweede telling in zes jaar die het Antwerpse Havenbedrijf organiseerde. De cijfers verschillen nauwelijks van elkaar.

Ongeluksvrije dag (gezocht)

In vergelijking met het onderzoek van juni 2006 liet het Havenbedrijf nu de registratie uitvoeren met volautomatische camera's. Op 26 sleutelplaatsen in en rond Antwerpen werden in totaal 70 rijbanen - veelal dus alleen het rechtse vak, soms twee vakken - drie dagen lang, de klok rond opgenomen.
Typerend allicht voor de Antwerpse situatie is dat alleen donderdag 29 september 2011 voor verdere analyse werd behouden. Op de andere twee dagen waren er steeds enkele grote ongevallen waardoor alle verkeer stilstond. Vraag is wat uiteindelijk het meest representatief is.

De registratie van de vrachtwagens in de haven werd afgemeten tegenover de permanente verkeerstellingen van het Vlaams Verkeerscentrum. Die 29ste september werden 201.331 nummerplaten gefilmd (2,8% meer dan in 2006). Uiteindelijk waren daarvan 64.421 vrachtwagens behorend tot 39 nationaliteiten. In 4% van de gevallen deden vrachtwagens meer ritten per dag.
Globaal maken de vrachtwagens op de Antwerpse wegen slechts 18,8% van a] het verkeer uit. In 2006 was dat ook al 18%. Van dat vrachtverkeer blijkt 24,4% de haven als bestemming te hebben (23% in 2006), is 22,4% 'bestemmings- of regioverkeer' en rijdt meer dan de helft (53,2%) Antwerpen en het Waasland gewoon voorbij. Vertaald naar het volledige verkeersplaatje betekent dit dat uiteindelijk slechts 4,6% van het verkeer op de wegen rond Antwerpen 'havengerelateerd vrachtverkeer' is (4,1% in 2006).

Nederlanders
Opvallend is ook dat van het doorgaand  vrachtverkeer 34,5% Nederlanders zijn tegenover 29,5% Belgen. Polen zijn met 11,2% de derde groep. Al even opmerkelijk is hoe moeilijk vrachtrijders ertoe aangezet kunnen worden de Liefkenshoek te gebruiken. Er is wel een verbetering, maar niet veel. Van de vrachtrijders op de E17 die naar het Delwaidedok moeten, kiest slechts 54% voor het ommetje langs de Liefkenshoek. In 2006 was dat amper 39%.
Voor het Havenbedrijf wijzen de cijfers op de noodzaak van een verbinding E17-Liefkenshoek. Ook de noodzaak van de aanleg van een A102 Merksem-Wommelgem - intussen opgenomen in het mobiliteitsplan - springt hier duidelijk uit. De cijfers zijn ook een pleidooi voor een slimme heffing in plaats van een tol.

PAUL VERBRAEKEN
Gazet van Antwerpen 16-02-2012 pag. 10
 

Tags: