Hittegolf alarm in ’t Stad

kade rechteroever

Meer groene zones en minder verkeer bieden oplossing

De kans op een hittegolf in Antwerpen wordt de komende jaren steeds groter. Een studie van het Europees Milieuagentschap benadrukt dat de kans op een hittegolf in onze stad groter is dan in de rest van het land.

Het Europees Milieuagentschap voerde een studie uit naar de mate waarin Europese steden gevoelig zijn voor de gevolgen van de dreigende klimaatveranderingen. Het agentschap tracht zo een beeld te krijgen van de uitdagingen waar de Europese grootsteden voor komen te staan.
Wat Antwerpen betreft, blijken die uitdagingen niet min te zijn. Reden: de hittegolfdreiging is in onze stad groter dan op om het even welke andere plaats in België. Michel De Meyer van het KMI in Brussel legt uit.

"Naarmate de aarde verder opwarmt, neemt de kans op hittegolven (drie opeenvolgende dagen met temperaturen boven de dertiggraden Celsius, red.) alsmaar toe. Gebouwen, beton, asfalt, en zo meer houden die hitte vast. 's Nachts geven ze die warmte weer af, waardoor de temperatuur ook dan hoger ligt. In een omgeving met meer bebouwing gaat het daardoor minder afkoelen en 's ochtends wordt het sneller weer warm. Op die manier gaat de temperatuur steeds meer de hoogte in. Omdat in landelijke gebieden en kleinere steden minder bebouwing en meer open ruimte is, koelt het op die plaatsen 's nachts meer af."


Verschillen tussen steden

De Meyer geeft aan dat tussen steden onderling ook grote verschillen kunnen ontstaan, afhankelijk van het aandeel groene ruimte in de totale oppervlakte. Volgens de studie die het Europees Milieuagentschap uitvoerde, blijkt dat in Antwerpen minder dan twintig procent van de totale oppervlakte te zijn.
Verontrustend, benadrukt het agentschap. In Brussel zou de situatie minder dramatisch zijn. "Door de aanwezigheid van onder meer het Zoniënwoud, het Ter Kamerenbos en tal van andere groene gebieden", legt De Meyer uit.

Groen en beplanting brengen ook meer zuurstof in de lucht. "In Antwerpen is de situatie op dit moment problematisch. Niet alleen zijn er te weinig groene zones, het moordende vracht- en personenverkeer zorgen bovendien voor een hoge concentratie aan CO2 in de stad."
Het is niet goed gesteld met de luchtkwaliteit, concludeert de KMI-medewerker. In combinatie met steeds hogere temperaturen brengt dat de leefbaarheid in Antwerpen voor heel wat bewoners in het gedrang. "Vooral ouderen, kinderen en kwetsbaren zullen te kampen krijgen met ademhalingsproblemen."

De oplossing voor dit klimatologische vraagstuk is tweeledig. "Enerzijds moeten er meer groene zones komen, zodat de temperatuur 's nachts sterker daalt. Anders moet de traffiek aan vrachtverkeer worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door te investeren in extra spoorlijnen. Dat zou de CO2-uitstoot aanzienlijk naar beneden halen."

RUBEN AERTS
Gazet van Antwerpen 05-09-2012 pag. 36
 

Tags: