Hoe gaan we de volgende jaren om met onze schaarse ruimte?

kade rechteroever

Vlaanderen heeft - na Monaco en Vaticaanstad - de grootste verharde oppervlakte per vierkante kilometer ter wereld. We hebben de grootste gemiddelde bewoonbare vloeroppervlakte van Europa. Nergens is de bewoning zo versnipperd als bij ons. Met zijn allen dragen we daar dagelijks de gevolgen van. We staan in de file, we vervuilen de lucht en warmen de aarde op, de natuur heeft geen plaats meer, onze huizen staan onder water, openbaar vervoer en nutsvoorzieningen kosten handen vol geld.

De volgende jaren groeit de bevolking in Vlaanderen sterk. In 2030 zijn we met 600.000 mensen meer. Kunnen we - op een manier die goed is voor de economie, het milieu én de mens - de nodige bijkomende woongelegenheid voorzien zonder verdere versnippering of nog beter zonder nieuwe open ruimte in te nemen?
Op 14 november 2014 organiseert Bond Beter Leefmilieu over dit thema de studiedag:

Vlaanderen is volgebouwd.
Grondbeleid en kernversterking als oplossing.

In de voormiddag wordt geschetst hoe een ruimteneutrale ontwikkeling er kan uitzien en worden beleidsinstrumenten besproken die ingezet kunnen worden voor kernversterking. De focus ligt op grondbeleid en heel specifiek op ‘bouwrechtenruil”, waarbij bouwmogelijkheden in de open ruimte geruild worden tegen bouwmogelijkheden in de stads- of dorpskern. Als key-note speaker komt Lynn Richards, President of the Congress for the new Urbanism, tekst en uitleg geven bij het systeem van verhandelbare bouwrechten dat in de VS al sinds de jaren '70 wordt toegepast. Ook in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord zijn verhandelbare bouwrechten opgenomen als een te onderzoeken piste. Het voormiddag wordt afgesloten met een politiek debat met NVA (Wilfried Vandaele), CD&V (Tinne Rombouts), Open VLD (Bart Somers), SPa (Rob Beenders) en Groen (Ingrid Pira).

In de namiddag wordt aan de hand van 5 Vlaamse voorbeelden van aangename woonbuurten getoond dat er binnen de bestaande stads- en dorpskernen heel wat nieuwe mogelijkheden liggen. Zo kunnen we de nood aan nieuwe woningen opvangen, zonder de open ruimte verder aan te snijden.

Bond Beter Leefmilieu 05-11-2014
http://www.kernversterking.be/

Tags: