"Hoe klein je stem ook is, laat ze horen"

kade rechteroever

Borgerhout

Trijn Janssens (39) alias Lady Angelina stapt in de politiek. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal de artieste uit Borgerhout als enige de lijst MAMA bevolken waarmee ze vooral een MAakbare MAatschappij ambieert.

• Lady Angelina was onlangs nog de drijvende kracht achter de beweging Borgerhout Beleefd. MAMA is daarvan geen verlengstuk. "Negen jaar geleden werd mijn dochter geboren. Toen maakte ik al lijstjes van wat ik allemaal zou veranderen als ik in de politiek zou stappen. Dat plan is blijven broeien. Maar ik heb er nooit werk van gemaakt omdat ik het te druk kreeg met mijn artistieke bezigheden."
Borgerhout Beleefd riep op tot meer respect tonen voor elkaar. Allochtone jongeren werden op hun plichten gewezen, want een aangenamere samenleving bekomen was het opzet. Met MAMA legt Trijn Janssens de lat wat hoger. "Ik wil geen politieke spelletjes gaan spelen. Daar hebben bijna alle burgers in dit land het voorbije jaar wel de kriebels van gekregen, denk ik. Partijen werken soms samen, maar strijden vaker tegen elkaar. Daarom wil ik niet tot één blok behoren en zoek ik liever het rechtstreekse contact op met de burger. Ik zeg niet dat ik alleen alles ga oplossen. Allemaal samen kunnen we wel een paar dingen realiseren. Dat bedoel ik met die maakbare maatschappij. Hoe klein je stem ook is, je kunt die altijd laten horen."

Verplicht schoolvak

Wie peilt naar haar concrete standpunten, komt meteen bij een breed partijprogramma uit. "Een gevangenis die in Beveren op het Meccanotracé van de Oosterweelverbinding wordt gebouwd, dat kan voor mij niet. De oplossing moet voor mij niet alleen milieuvriendelijk, maar vooral eerlijk zijn. En tien jaar geleden heb ik gestreden voor het behoud van groen in de omgeving van het huidige justitiepaleis. Dat was toen een plek waar kansarme kinderen zich nog konden uitleven. Daar wil ik me voor blijven inzetten. Kansarme kinderen moeten een speelplek en een stem hebben, anders komen ze misschien zelf in dat justitiepaleis terecht. Ook denk ik aan een verplicht schoolvak dat moet gaan over respectvol met elkaar omgaan. Dan zouden de jongeren alvast beter begrijpen wat ze met pestgedrag een ander kunnen aandoen."

Niet aan de kant blijven

De hamvraag blijft natuurlijk hoe Trijn Janssens dat allemaal hoopt te realiseren. "Het is mij in de eerste plaats niet om politieke macht te doen. Ik ben daarom niet bezig met een bepaald aantal stemmen dat ik wil behalen. Op dat vlak maak ik mij ook geen illusies. Ik volg de Antwerpse gemeenteraad al wel lange tijd. Nu moet ik daar braaf achter een muurtje gaan zitten en mijn mond houden. Mocht ik zelf in die gemeenteraad terechtkomen, dan kan ik mee discussiëren en eindelijk de stem van de burger laten horen. Echt, dit knaagt bij mij al heel lang. Gewoon aan de kant blijven staan, daar zou ik veel te veel spijt van krijgen. Wanneer je iets niet oké vindt, daaraan ook iets doen: dat is voor mij de weg naar die maakbare maatschappij."
DOMINIQUE PIEDFORT

Gazet van Antwerpen 05-01-2012 pag. 34
 

Tags: