Hoe ongezond is een houtkachel binnenshuis?

kade rechteroever

Milieuminister Schauvliege ziet ze door de schouw vliegen: de PM10-roetdeeltjes uit houtkachels die samen met de industrie en het autoverkeer de fijnstofwaarden hoog houden, ondanks de verbetering van de Vlaamse luchtkwaliteit.
Wat betekent dat voor de gezondheid van de stokers zelf?

Wat doet een kachel binnenshuis?

Sommigen vragen zich zelfs af of het wel de moeite loonde te stoppen met roken.

 

Kachels vervuilender dan verkeer
De uitstoot van kachels is volgens de Vlaamse Milieumaatschappij op het platteland zelfs groter dan die van het verkeer. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben roetdeeltjes altijd  nadelige effecten: bij korte perioden van luchtverontreiniging verergeren bestaande gezondheidsproblemen zoals luchtweginfecties en astma.  Chronische blootstelling  leidt tot een verminderde levensverwachting: elke Vlaming verliest 10 maanden van zijn leven bij levenslange blootstelling aan de huidige PM10- en PM2,5-concentraties.


“Deze studie had alleen betrekking op de open lucht”, zegt Bart Van Besien (VMM), “maar er is duidelijk een groot verschil tussen de uitstoot buitenshuis en binnenshuis.”

De binnenhuissituatie mag toch niet onderschat worden: ruim 80% van onze tijd brengen we thuis door. Uit een Vito-studie van april van dit jaar i.o.v. het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie bleek dat woningen met kachel/open haard  in de winter hogere binnenluchtconcentraties hadden van een aantal PAK’s.

Diana Leuci (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, LNE): “Deze polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn producten van onvolledige verbranding: op zichzelf niet schadelijk voor de gezondheid, maar ze worden in ons lichaam afgebroken tot zeer reactieve stoffen.” Waar ze – afhankelijk van persoon tot persoon – kankerverwekkend, hormoonverstorend en/of immuunsysteemonderdrukkend kunnen worden.

Geen probleem
Geen probleem met moderne kachels, zo zeggen fabrikanten.  Bovendien zijn sinds vorige maand alle in België verkochte kachels verplicht tot een minimumrendement van 70%, een  CO-uitstoot van max. 0,3% en een maximale uitstoot van  fijn stof van 100 mg/m³, binnen de 6 jaar aangescherpt tot  resp. 75%, 0,1% en 40 mg/m³: de strengste normen in Europa.

“Als de schouw, waarlangs toch het meeste roet verdwijnt,  goed werkt”, is het risico op PAK’s klein”, zegt Leuci. “Laat  die dus zeker regelmatig reinigen. Stook bovendien enkel met  droog en onbehandeld hout en verlucht de woning goed.”

Meer info: www.lne.be
Vief 21-12-2011
http://www.vief.be/gezondheid/hoe-ongezond-is-een-houtkachel-binnenshuis.html

Tags: