Info-moment Ademloos2070: Ook Zwijndrecht-Burcht verdient een grondige sanering

kade rechteroever

“Het Oosterweelplan betekent een lichte verbetering van de leefbaarheid in Zwijndrecht en Burcht,” zegt de Vlaamse regering / de BAM. Maar de waarheid heeft ook haar rechten!
 

Ademloos2070 nodigt alle geïnteresseerde en betrokken inwoners uit op een info-moment op woensdag 4 juni 2014 om 20.00 in de Mouterij, Burcht.

Op de agenda: de waarheid over Oosterweel, komende inspraakmogelijkheden, een aanzet tot “Ringland 3” (overkapping voor Zwijndrecht-Burcht) & vragen en discussie.

U kan de flyer hier downloaden.

Het plan van de regering, een verbetering van de leefbaarheid, ook voor Zwijndrecht en Burcht?
Bekijk hier de uitvoerige uiteenzetting van Steven Vervaet voor Ademloos2070.

Tags: