Ingenieursbureaus steken zich in wespennest

kade rechteroever

Sluitstuk Antwerpse ring komt uit Nederland

Twee Nederlandse ingenieursbureaus, Grontmij en Witteveen+Bos, moeten zorgen voor het sluitstuk van de Antwerpse ring, Europa’s drukst bereden vrachtroute. Het gekozen traject is hoogst omstreden. De lokale actiegroepen Ademloos en stRaten-Generaal slijpen de messen.

 


Een schets van de Lange Wapper, zoals deze route over Noord-Antwerpen werd genoemd. In 2009 verwierp de bevolking van Antwerpen dit ontwerp. Nu zijn andere voorstellen aan de orde.

FRANS BOOGAARD

De twee ingenieursbureaus steken zich daarmee in een wespennest, want ondanks een al vijftien jaar lopend debat is de strijd over de noordelijke ring nog verre van gestreden.

Plannen voor een gigantische hangbrug die zich al meanderend over Noord-Antwerpen zou slingeren sneuvelden al in 2009, toen zo'n 60 procent van de Antwerpse bevolking zich uitsprak tégen deze brug, De Lange Wapper geheten.

De Grontmij en Witteveen+Bos moeten nu een ondergronds traject uitwerken: twee ontdubbelde tunnels (tweemaal twee rijstroken) onder de dokken, een megaverkeersknooppunt met aftakkingen naar het havengebied en Noord-Antwerpen op de plek waar het verkeer even boven de grond komt alvorens de Scheldetunnel in te duiken, en tot slot de heraanleg van het al bestaande stuk ring vlak voor het Sportpaleis.

Dat viaduct moet plaatsmaken voor een traject dat gedeeltelijk ondergronds en gedeeltelijk in een open sleuf naar een nieuwe brug over het Albertkanaal leidt.

„Met alle respect voor deze twee gerenomeerde bureaus, maar een oplossing die het milieu recht doet gaan zij op deze plek niet vinden," aldus Nederlander Wim van Hees, drijvende kracht achter de actiegroep Ademloos.

Zijn groep en de collega's van stRaten-generaal beleggen deze maand weer een reeks van actiebijeenkomsten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen dit najaar. Volgens Van Hees is de kans 'extreem klein' dat het project van de twee bureaus ooit tot uitvoering komt. De bureaus wilden gisteren niet reageren. De Grontmij niet omdat zijn Belgische specialisten (1 mei) onbereikbaar waren, Witteveen+Bos niet vanwege de politieke gevoeligheid van het project'.

 

'Meccano gaat boven diepe Wapper'

Ademloos en stRaten-generaal weten het zeker: hun voorkeursroute, het Meccanotracé, gaat het winnen van de ondergrondse variant van brugplan De Lange Wapper.
Daarmee gaan Grontmij en Witteveen+Bos nu aan de slag. In de volksmond heet dit traject inmiddels 'de diepe Wapper'.
„De bevolking heeft zich in 2009 niet zozeer uitgesproken tegen de brug als wel tegen een tracé op die plek", aldus Wim van Hees (Ademloos) en Manu Claeys (stRaten-generaal) in koor. „Het is ondemocratisch dat te negeren."

Volgens de beide voorlieden blijf je met het Lange Wappertracé hoe dan ook met 50.000 vrachtauto's per dag in de stad zitten en is ter hoogte van het Sportpaleis een verkeerswisselaar nodig met negentien rijstroken. Beide actiegroepen ijveren met groeiende steun van de bevolking al jaren voor een veel noordelijker rondweg, verder weg van de stad: het Meccanotracé.
Dat komt met de dag dichterbij, op één puntje na: één van de vele overheden in België wil nu precies op dat tracé een gevangenis bouwen.
 

FRANS BOOGAARD
Algemeen Dagblad 02-05-2012 pag. 19
 

Tags: