Invloed van fijn stof op klimaat in Europees onderzoek benadrukt

kade rechteroever

De gemiddelde temperatuur van de aarde zal nog ca. één extra graad stijgen bovenop de huidige voorspelde temperatuurstijging ten gevolge van broeikasgas emissies.

Aerosolen in de atmosfeer (ook wel “fijn stof”) hebben de werkelijke opwarming van de aarde ten gevolge van broeikasgasemissies gedurende de afgelopen eeuw aanzienlijk gedempt. Nieuw Europees onderzoek toont aan dat deze aerosol-koeling in de nabije toekomst (2030) sterk zal afnemen ten gevolge van maatregelen wereldwijd om luchtvervuiling terug te dringen. Dit is één van de belangrijkste conclusies van het recentelijk beëindigde EU FP6 project EUCAARI (European Integrated project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality Interaction) project.

Het EUCAARI project is, met een budget van 15 miljoen euro, het meest omvangrijke klimaat-aerosol onderzoeksproject in Europa tot nu toe. Het onderzoek werd uitgevoerd door 48 onderzoeksinstellingen in 24 landen. Vanuit Nederland namen het KNMI en TNO deel. Beide instituten coördineerden belangrijke werkpakketten in het EUCAARI project. Het KNMI heeft o.a. een intensieve meetcampagne rondom de Cabauw meetmast in Nederland gecoördineerd.

Reductie van roet-emissie snijdt aan twee kanten'Een belangrijke bijdrage van TNO was het coördineren van het werkpakket ‘emissies” waarin voor het eerst een emissie-inventarisatie van aantallen deeltjes voor Europa is geconstrueerd. Deze deeltjes met een diameter van 10-300 nm, ook wel aangeduid als ultrafijn stof, spelen een belangrijke rol bij wolkenvorming. Juist wolkenvorming en het type wolk dat gevormd wordt, bepaalt voor een belangrijk deel het koelende effect van aerosolen. De nieuwe TNO-data worden momenteel in de meest vooraanstaande modellen in Europa getest. Daarnaast is een nieuwe inventarisatie van koolstofhoudend fijn stof gemaakt, zoals roetdeeltjes. Roet is in meerdere opzichten een bijzondere vorm van fijn stof. Het is niet koelend, maar opwarmend (door de zwarte kleur) en het speelt een sleutelrol in de schadelijke effecten van fijn stof. Maatregelen om roetemissie te reduceren snijden dus aan 2 kanten; en minder opwarming en minder gezondheidsschade.

De resultaten van het EUCAARI project zijn erop gericht de Europese politieke besluitvorming te ondersteunen en Europas leidende rol in het ontwikkelen en toepassen van 'Environmental Technologies' te versterken.

 

Zie ook
EUCAARI project and photographs
EUCAARI main results, overview paper

TNO 01-07-2011
http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=nieuwsbericht&laag1=37&laag2=69&item_id=2011-07-01%2015:56:00.0&Taal=1

Tags: