Inwoners Stuttgart klagen burgemeester aan

kade rechteroever

Strafrechtelijke zaak vanwege luchtverontreiniging

 

Enkele bewoners in de Duitse stad Stuttgart zijn een strafrechtelijke zaak gestart tegen onder meer hun burgemeester. Ze verwijten hem te weinig te doen tegen de aanhoudende luchtverontreiniging. De aanklacht luidt het veroorzaken van lichamelijk letsel en het niet verlenen van bijstand.


Veel Europese steden hebben af te rekenen met luchtverontreiniging als gevolg van verkeer. Parijs en Madrid namen al maatregelen om het wagenverkeer en vooral dieselwagens te weren uit hun stad. Susanne Jallow en Peter Erben, bewoners van de wijk Neckartor in Stuttgart, verwijten hun eigen stadsbestuur nu van te weinig te doen.
Hun buurt ligt aan de drukke verkeersader B14. Hier passeren dagelijks tot 100.000 wagens, ook zware vrachtwagens. Dat heeft als gevolg dat Neckartor één van de meest vervuilde wijken is in de stad. De sensoren meten geregeld 200 microgram fijn stof per kubieke meter, met soms uitschieters tot 300 microgram per kubieke meter. De Europese norm voor fijn stof is 50 microgram. Alleen al in januari werd die drempel 25 maal overschreden. Vorig jaar waren er 63 dagen waarin de norm werd overschreden. Dat is het dubbele van wat Europees wordt toegelaten.


Voor Susanne Jallow en Peter Erben is de maat vol. Ze dienden een strafrechtelijke klacht in tegen de burgemeester van Stuttgart Fritz Kuhn en de districtspresident Wolfgang Reimer. De bewoners beschuldigen beiden van lichamelijk letsel met de dood als gevolg door luchtverontreiniging en het niet verlenen van bijstand aan mensen in nood.


“Met deze rechtszaak klagen we de apathie aan die er heerst bij de stedelijke administratie om daadwerkelijk maatregelen te nemen tegen de luchtverontreiniging”, zegt Erben in de Britse krant The Guardian. “Er is nood aan ingrijpende maatregelen. De huidige zijn ruim onvoldoende.”


Voorbeeld nemen aan Parijs


Het stadsbestuur nam in 2016 de maatregel om bewoners te sensibiliseren bij een overschrijding van de norm. Zij worden dan gevraagd om de open haard niet aan te steken en het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de wagen. De prijs voor een bus- of tramticket is dan wel gehalveerd, maar dat vinden de bewoners van Neckartor onvoldoende. Zij dringen aan op een daadwerkelijk verbod op vervuilende wagens op zo'n dagen. De bewoners verwijzen naar voorbeelden in het buitenland. In Parijs mogen bij zware luchtverontreiniging afwisselend alleen de wagens binnen met ofwel een onpaar, ofwel een paar kenteken.

Het stadsbestuur van Stuttgart staat evenwel huiverachtig tegenover zo'n maatregelen. “Het bannen van wagens zou fataal zijn voor de economie van Stuttgart”, zegt de verantwoordelijke voor energiebeleid in Stuttgart. “Er zijn veel slimmere manieren om luchtverontreiniging aan te pakken.”
De reden voor deze terughoudendheid is de aanwezigheid van de industrie, zoals de automobielbedrijven Porsche en Daimler.

Sacha Van Wiele
Gazet van Antwerpen 11-03-2017 pag. 28

Tags: