Kerncentrale zet uitbreiding haven op losse schroeven

kade rechteroever

‘Uitbreiding haven brengt Doel in gevaar’


De kerncentrale van Doel (foto: Reuters)

De uitbreiding van de haven van Antwerpen brengt de nucleaire veiligheid rond Doel in gevaar, zeggen Electrabel en het Fanc. Zij stappen naar de Raad van State. Dat schrijft De Standaard.
 De plannen van de Vlaamse regering om het havengebied rond Antwerpen uit te breiden, verhogen het nucleaire risico bij ongevallen met de kernreactor van Doel, zeggen Electrabel en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc). Volgens hen kan door de herbestemming van bepaalde gebieden ‘een situatie ontstaan die in conflict komt met de veilige uitbating van de kerncentrale’.

De twee instanties kaartten de zaak al meermaals aan bij de Vlaamse regering, maar die keurde eind april de nieuwe afbakening goed zonder rekening te houden met hun verzuchtingen.

In een laatste poging stapten het energiebedrijf en de nucleaire waakhond naar de Raad van State om de ruimtelijke plannen alsnog te annuleren. Ze deden dat al op 8 juni, maar het nieuws raakt pas nu bekend.

Electrabel, de uitbater van Doel, vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat in de blauwdruk nog maar één weg naar de centrale leidt, en geen twee, zoals nu het geval is. Daardoor dreigt het gevaar van opstoppingen door vluchtende werknemers of omwonenden bij een mogelijk ongeluk.

Het Fanc pleit daarnaast voor een veiligheidsperimeter van 1,8 kilometer rond de nucleaire installatie. In die zone mogen geen andere bedrijven komen die risicovolle activiteiten organiseren, wegens brandgevaar. Maar de plannen van Vlaanderen reppen met geen woord over een dergelijke maatregel, klinkt het.

Miljoenen mensen

Kristof Calvo, de nucleaire expert voor Groen, noemt dat 'niet bepaald een staaltje van goed bestuur': 'Dat Vlaanderen niet luistert naar de bekommernissen van het FANC, valt moeilijk uit te leggen. Nucleaire veiligheid gaat iedereen aan en is geen thema om zich op te profileren. Anderzijds lijkt minister Milquet te vergeten dat ze wel degelijk bevoegd is voor de nucleaire veiligheid van de kerncentrales in dit land. Ik verwacht van haar een sterker optreden. Niet vergeten: rond Doel wonen miljoenen mensen.'

Omdat de Vlaamse regering gekapitteld wordt, krijgt de discussie onmiddellijk ook een institutionele geladenheid. Het Fanc is immers een federale instelling en valt onder minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH). Maar het agentschap rechtvaardigt de klacht omdat het ‘niet langer zijn bevoegdheden kan uitoefenen zoals het hoort’.

Maarten Goethals
De Standaard 06-08-2013
http://www.standaard.be/cnt/dmf20130805_00682586

 

 

Kerncentrale zet uitbreiding haven op losse schroeven

 

VEILIGHEID ● Regering verbaasd door bezwaar Electrabel en FANC

Electrabel en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) eisen de vernietiging van het uitbreidingsplan voor de haven, omdat de veiligheid van de kerncentrale niet gegarandeerd is. De Vlaamse regering is verbaasd, de oppositie eist uitleg.

De Vlaamse regering hoorde het gisteren donderen in Keulen. Dat Sint-Gillis en Beveren evenals het Wase Polderbestuur (ondanks sterke druk), zes landelijke gilden en actiegroep Doel2020 (twee keer) bij de Raad van State bezwaar zouden aantekenen tegen het op 27 april goedgekeurde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Antwerpse haven, was verwacht. Gisteren bleek echter dat ook het FANC en Electrabel op de valreep vorige vrijdag bij de Raad van State opschorting en/of vernietiging vroegen van dit uitbreidingsplan.

Perimeter

De kritiek van Electrabel en het FANC is gelijklopend. Zowel de uitbater van de kerncentrale als de waakhond voor de nucleaire veiligheid herhalen de bezwaren die ze ook vorig jaar reeds hadden geuit tegen het eerste, voorlopige GRUP.

“De veiligheidsperimeter van 1800 meter geldt alleen voor Seveso- of andere industriële activiteiten, wij willen op de hoogte zijn van elke wijziging binnen die perimeter. Niet dat we direct iets willen verbieden maar wij willen wel geraadpleegd worden”, aldus Nele Scheerlinck van het FANC. “Bovendien is er geen zekerheid over een tweede ontsluitingsweg.

En ja, deze procedure kan tot drie jaar duren maar onze taak is de veiligheid te beoordelen. Wij laten ons niet door financiële of economische overwegingen leiden.”

“Onze argumenten zijn dezelfde als deze van 2012”, zegt ook Sarah De Bruyn van Electrabel. “Wij vragen binnen de perimeter van 1,8 kilometer voor het FANC een bindende adviesbevoegdheid. En de ons voorgestelde tweede toegangsweg is niet afdoende. In het voorstel krijgt het FANC slechts tijdelijk een niet-bindende adviesbevoegdheid voor Seveso- en hinderlijke activiteiten maar niet voor activiteiten waarvoor een milieuvergunning volstaat. Wij zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid en die komt in dit plan in het gedrang.

Ons bezwaar kan inderdaad wat tijd in beslag nemen.” Zowel het kabinet van minister Muyters als woordvoerder Jan Hemelaer zegt “absoluut verrast” te zijn. “We hebben verschillende keren overleg gepleegd met het FANC en hebben op hun verzoek in het GRUP een perimeter van 2 kilometer getekend waarin het FANC voor alle aanvragen over hinderlijke inrichtingen adviesbevoegdheid krijgt. Nu stappen ze blijkbaar naar de Raad van State omdat ze dit ook willen voor bijvoorbeeld het plaatsen van een fietsenstalling”, zegt Hemelaer.

 

“Tien jaar terug in de tijd”

“Laat ons hopen dat we na de vakantie nog tot een akkoord komen.
Dan kunnen ze hun verzoek intrekken.

Overigens zijn stappen bij de Raad van State niet opschortend. We kunnen dus voorlopig nog voort.” “Anderzijds is het toch evident dat in zo’n GRUP niet in detail de wegenaanleg wordt bepaald. Dat hoort in een latere fase thuis. De ontsluiting via een tweede weg is gegarandeerd.

Dat zou via een weg door de terminalconcessie kunnen maar de invulling van de ruimte is nog niet bepaald. Als de Raad van State het GRUP zou vernietigen, staan we minstens tien jaar terug in de tijd.”
De actiegroep Doel2020 hekelt de ‘ondoordachtheid’ waarmee de Vlaamse regering het GRUP heeft doorgedrukt en heeft nog munitie: want ook het nooddecreet zou flagrant genegeerd zijn ...

 

PAUL VERBRAEKEN
Gazet van Antwerpen 07-08-2013 pag. 42

Tags: