Komt het dan toch nog goed met de IJzeren Rijn?

kade rechteroever

Op het vlak van de mobiliteit is niet alleen de Oosterweelverbinding een gebed zonder einde. Ook de IJzeren Rijn, de spoorlijn die de Antwerpse haven moet verbinden met het Roergebied, is al vele jaren een splijtzwam. Het tracé van de IJzeren Rijn ligt namelijk gedeeltelijk op Nederlands grondgebied. En sinds de eindeloze diplomatieke schermutselingen over de verdieping van de Schelde weten we hoe moeilijk het kan zijn om zaken te doen met onze noorderburen.

Daar komen dan ook nog eens onze interne communautaire discussies bij. Gisteren riepen in de Kamer politici van de N-VA, sp.a en het VB bevoegd minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) en staatssecretaris van Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH) tot de orde over de kwestie. Bij de Vlaamse partijen overheerst namelijk het gevoel dat de Franstalige politici niet bijster veel interesse vertonen voor dit dossier, dat cruciaal is voor de economie in Antwerpen, Limburg en bij uitbreiding heel Vlaanderen.

Even de feiten op een rij. Na een lijdensweg van tientallen jaren bereikten België en Nederland op 4 juli 2011 eindelijk een akkoord over het definitieve tracé van de IJzeren Rijn. Eind 2012 was er ook een memorandum met concrete afspraken tussen de beide landen. Dat moest alleen nog passeren via de federale ministerraad. En dat blijkt ruim een halfjaar later nog altijd niet te zijn gebeurd.

Waar zit de knoop? Het dossier van de IJzeren Rijn is het voorwerp van onderhandelingen tussen de gewesten over het investeringsplan 2013-2025 van de NMBS. Met andere woorden: nadat internationaal alle bommen zijn ontmijnd, moet nu binnen onze eigen landsgrenzen nog eens dezelfde operatie worden uitgevoerd. Twee jaar na het akkoord met Nederland staan we in de praktijk nog geen stap verder. Zo traag malen de molens in dit land.

Maar goed, er is licht aan het einde van de tunnel. Na de stekelige vragen van Peter Luykx (N-VA), Peter Vanvelthoven (sp.a) en Tanguy Veys (VB) heeft minister Labille gisteren gemeld dat hij vandaag overleg pleegt met Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) en dat hij vervolgens het dossier vrijdag op de ministerraad hoop te kunnen voorleggen.
Het is dus niet helemaal uitgesloten dat de IJzeren Rijn er ooit nog komt. Al willen we daar niet meteen geld op inzetten.

Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 18-07-2013 pag. 54
 

Tags: