“Krijgen wij enkel de lasten?”

kade rechteroever

Het historisch compromis tussen de Vlaamse regering en de actiegroepen over het Oosterweeldossier wordt door een grote meerderheid van de Antwerpenaren goedgekeurd. Burgerbeweging Lenora (Leefbare Noord Rand) is minder enthousiast. “De stad krijgt een groene zone, wij krijgen de lasten”, zegt Peter Desmaretz. Donderdag werd rond de problematiek een infoavond gehouden. Ruim 500 geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen.

Veel informatie viel er niet te rapen. “De bijeenkomst komt te vroeg”, zeiden zowel districtsburgemeester Koen Palinckx als Rik Frans (beiden N-VA) na de vergadering. “Wie dacht een klinkklaar antwoord te krijgen over de vraag hoe het tracé vanaf Luchtbal verder richting Noord zal verlopen, was er aan voor zijn moeite.”

Aan tafel zaten Bart Van Camp, vertegenwoordiger van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), schepen Koen Kennis (N-VA), districtsburgemeester Koen Palinckx, Peter Vermeulen namens Ringland en Peter Desmaretz van Lenora. De burgerbeweging Lenora vertegenwoordigt ongeveer 56.000 inwoners. “De plannen vorderen goed wat betreft de projecten tot aan Luchtbal, maar wat daarna?”, vroeg Desmaretz zich af. De overkapping van de Ring is voorzien vanaf de Kennedytunnel tot aan de verkeerswisselaar Bergen op Zoom-Breda. “Krijgen wij dan enkel de lasten?”

Vanaf daar blijft de weginfrastructuur richting haven bovengronds. “Vooral de bewoners van Schoonbroek, Leugenberg en Hoevenen krijgen dan de last”, meent Lenora. Zowel Bart Van Camp als schepen Kennis zeggen dat eerst de stadsregio wordt aangepakt, om nu verder te werken aan de weginfrastructuur tussen Luchtbal en de Nederlandse grens. Het noorden bleef tot voor kort buiten beeld en dat verontrust Lenora. De schepen beloofde Lenora en alle betrokken partijen te betrekken in een nog op te richten denktank. Peter Vermeulen vindt dat dit sneller moet kunnen. “Ik zal de schepen voorstellen al in december met de denktank te starten”, zei hij na afloop.

Schepen Dirk de Kort (CD&V) van Brasschaat wou zich in het debat mengen, maar werd niet aan tafel uitgenodigd. “Als Vlaams volksvertegenwoordiger heb ik in het Vlaams Parlement gepleit om het overleg niet te beperken tussen het stadsbestuur in de Vlaamse regering. Ik ijver voor overleg met de randgemeenten. Het is belangrijk voor de leefbaarheid van onze regio.”

Marc Wouters

 

Gazet van Antwerpen/Metropool Stad, 2017-11-10, pag. 43

http://www.gva.be/cnt/dmf20171109_03179872/krijgen-wij-alleen-de-lasten

Tags: