Kris Peeters zwijgt als vermoord over Oosterweel

kade rechteroever

nvdr : Wie had dat verwacht?    Nihil novi sub sole, zoals sommigen zouden zeggen.

 

De verwachtingen waren gisteren hooggespannen: wat zou minister- president Kris Peeters in zijn verklaring bij het begin van het laatste jaar van de legislatuur zeggen over Oosterweel? Het antwoord is samen te vatten met één woord: niets. Stick to your plan. Blijf bij je plannen. Dat was de kern van de boodschap in de verklaring van Peeters, zo onderstreepte hij zelf. Maar dat leert ons niets over de toekomst van het grootste infrastructuurproject ooit in Vlaanderen. Want wat is in dat dossier nu eigenlijk het plan? Sinds in 2010 is besloten om de Oosterweelverbinding aan te leggen met een tunnelcomplex in plaats van met de Lange Wapper, zweeft het dossier in het ijle. De Vlaamse regering heeft aan de Europese Commissie gevraagd of het bouwconsortium Noriant mag beginnen aan het eerste deel van het project, maar het ziet ernaar uit dat voor de gewijzigde plannen een nieuwe aanbesteding moet worden uitgeschreven. Een tunnel is tenslotte iets anders dan een brug, nietwaar. Ondertussen sijpelt de procedure voor het gewijzigde project door de Vlaamse administratie. Volgens goede bronnen worden de verkeersstudies in november afgerond. In januari zou het MER-onderzoek naar de milieueffecten worden opgeleverd. En in februari zou de regering een beslissing willen nemen. Hoezo, wordt de Oosterweel dan niet over de verkiezingen van mei 2014 getild? Blijkbaar is dat niet de bedoeling. Twee weken geleden zei burgemeester Bart De Wever ons dat hij had “horen waaien” dat er een politiek compromis in de maak zou zijn. En gis- 1991 teren wezen ook uitspraken van Koen Van den Heuvel, de fractieleider van CD&V in het Vlaams Parlement, in die richting. Een beslissing van deze Vlaamse regering over Oosterweel geniet uiteraard de absolute voorkeur boven het doorschuiven van de hete aardappel naar de volgende regering, wat voor de zoveelste keer zou leiden tot uitstel in een dossier dat beter vandaag wordt opgelost dan morgen. Niettemin maken we ons weinig illusies. Zelfs als CD&V, N-VA en sp.a erin slagen om nog in deze legislatuur een knoop door te hakken, dan nog ligt de weg naar Oosterweel bezaaid met landmijnen. Zo hangt het dossier bijvoorbeeld nauw samen met de MERstudies over de A102/R11bis tussen Ekeren en Wommelgem. En die rapporten worden pas eind volgend jaar verwacht. 

 

Door Lex Moolenaar.

Bron : Gazet van Antwerpen, opinie metropool, 24 september 2013

gva.typepad.com/standpuntantwerpen/2013/09/kris-peeters-zwijgt-als-vermoord-over-oosterweel.html

 

Tags: