Kritiek op MER

kade rechteroever

‘Het BAM-tracé van de regering komt als slechtste uit de test’, countert Manu Claeys van stRraten-generaal de conclusies van het MER. Nu het cijfermateriaal van de studie doorsijpelt, lezen ook wetenschappers en Groen andere conclusies.
 

Heel wat media meldden vorig weekend dat het MER (milieu-effecten rapport) het BAM-tracé als beste optie aanduidt voor de mobiliteit in en rond Antwerpen en Meccano als beste tracé voor mens en milieu. De studie zelf ontbrak. Ondertussen zijn er wel passages uit het rapport bekend en daaruit trekken actiegroepen en de wetenschappelijke wereld andere conclusies.

‘De uitgangspunten van het MER inzake leefbaarheid zijn correct en modern’, zegt Dirk Avonts, gemeenteraadslid voor Groen. ‘Maar bij de conclusies heb ik twee bedenkingen. Men heeft de leefbaarheid opgedeeld in verschillende parameters en op elke parameter scoort Meccano iets beter dan BAM. Het verschil is klein, maar men vergeet al die verschillen op te tellen. Een tweede kritiek is dat de resultaten per zone ontbreken. Voor het BAM-tracé doet men metingen in Hoboken, waar de structurele impact beperkt is, en in Merksem, waar wel heel wat extra beton komt. Vervolgens gooit men de resultaten op een hoop en trekt men conclusies uit het gemiddelde. We weten dus niet hoeveel erger Merksem er aan toe zal zijn dan bijvoorbeeld Hoboken.’

Ook de mobiliteitsconclusie ligt onder vuur. Aanvankelijk werd beweerd dat BAM of Oosterweel voor het verkeer de beste optie is, maar dat de randvoorwaarden van de Vlaamse regering, tol in de Oosterweeltunnel en een vrachtverbod in de Kennedytunnel, een negatieve invloed hadden. Meteen rees de vraag welk BAM-tracé dan is onderzocht, aangezien de randvoorwaarden een essentieel onderdeel zijn van het traject.

Manu Claeys van StRaten-Generaal zocht het uit. ‘BAM heeft inderdaad een hoge score als de randvoorwaarden worden weggelaten’, zegt Claeys. ‘Maar de Vlaamse regering houdt al 13 jaar vast aan de randvoorwaarden. Met tol en vrachtverbod zien we dat het BAM-tracé de slechtste score heeft van alle tracés.’

vjb
De Standaard 12-11-2013
http://www.standaard.be/cnt/dmf20131111_00833641

Tags: