Kwetsbare bossen worden gekapt

kade rechteroever

Bescherming van 12.000 hectare bosgebied laat op zich wachten

Ondanks beloftes van de Vlaamse regering blijft de bescherming van ruim 12.000 hectare kwetsbaar bos uit. Al op 91 plaatsen werd goedkeuring gegeven om te beginnen kappen. 

Voorlopig komt er weinig van in huis. Tegen de zomer van 2016 zou de administratie een kaart opstellen met daarop de gebieden waar niet zomaar gekapt kan worden. Zodra die kaart door de regering goedgekeurd wordt, is de bescherming een feit. Maar zo ver is het nog altijd niet. Meer nog, de kaart wordt vol onder vuur genomen door de meerderheid.

Struiken zijn geen bos

"Dit is kladwerk", zegt Vlaams Parlementslid voor CD&V Lode Ceyssens. "Er zitten te veel fouten in. Bomenrijen van een dreef of braakliggende terreinen met wat opschietende struiken blijken plots bos." Zijn collega Lydia Peeters van Open Vld sluit zich daarbij aan. "Hier kunnen we niet mee werken", zegt ze. "In Dilsen-Stokkem, waar ik burgemeester ben, hebben we sinds 2011 een ruimtelijk uitvoeringsplan voor een industrieterrein. De bomen daar werden gekapt, toch geeft de kaart dat terrein nog steeds aan als een beschermd bos." Beide parlementsleden vragen dat er meer rekening gehouden wordt met projecten die al in gang zijn gezet. 

Zolang er geen kaart is, kan de kap gewoon doorgaan. Sinds de goedkeuring van het decreet eind 2015 kregen 91 aanvragen groen licht om bossen te vellen in de zones die beschermd zullen worden. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) aan bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V). 

Voor de oppositie is het duidelijk. CD&V en Open Vld zijn bezig met schadelijke politieke vertragingsmanoeuvres. "Er gaat niet alleen kostbare tijd maar ook waardevol bosgebied verloren", zegt Meuleman. Hermes Sanctorum, die als onafhankelijke het dossier in het Vlaams Parlement opvolgt, sluit zich daarbij aan. "Schauvliege komt haar belofte aan het Parlement niet na."

In totaal zou ruim 12.000 hectare bos beschermd worden via de kaart. Het gaat om bossen in zones die ooit ingekleurd zijn geweest als industrie- of woongebied. Niet alles komt in aanmerking. In totaal is er in Vlaanderen naar schatting 50.000 à 60.0000 hectare bos 'zonevreemd'. Er wordt onder meer gekeken naar de biodiversiteit, de historische waarde en de oppervlakte voor de selectie.  

Spanningen wegmasseren

"Het onderzoek voor de kaart is wel degelijk grondig gebeurd, met voldoende parameters", zegt Bert De Somviele van de milieuorganisatie BOS+. "Maar kleine fouten zijn onvermijdelijk. Dat mag geen reden zijn om te wachten."

Wilfried Vandaele, Vlaams Parlementslid en expert leefmilieu bij N-VA, zit volledig op dezelfde lijn. "Terwijl je de kaart aan het maken bent, verdwijnen er bomen." Hij wijst er ook op dat er na de goedkeuring van de regering nog een openbaar onderzoek komt. "Op dat ogenblik kunnen er nog bijsturingen volgen. En ook daarna kun je, mits akkoord van de voltallige regering, een uitzondering krijgen."

Minister Schauvliege ziet het debat binnen de meerderheid met lede ogen aan. "Wat mij betreft leg ik de kaart zoals ze nu is voor aan de Vlaamse regering", stelt ze. Daarvoor zal ze eerst de spanningen binnen haar eigen fractie moeten wegmasseren.

Roel Wauters
De Morgen 13-03-2017
http://www.demorgen.be/binnenland/kwetsbare-bossen-worden-gekapt-b5ddb26b/b7zI2/

 

Vlaamse overheid probeert zicht te krijgen op kwetsbaar bosbestand

Aan de slag met boswijzer en generaal de Ferraris

Een kladwerk of de enig werkbare methode? De kaarten waarmee Vlaanderen kwetsbare bossen in kaart wil brengen, liggen onder vuur.

 

De Vlaamse regering buigt zich momenteel over een kaart die de kwetsbare bossen in beeld moet brengen. Zodra die is goedgekeurd, is de bescherming een feit. Om nog te kunnen kappen in die zones zal er een toestemming nodig zijn van de voltallige Vlaamse regering. Zo krijgt ruim 12.000 hectare bos extra bescherming. 

Maar de kaart ligt onder vuur. Ze zou niet correct zijn, zeggen parlementsleden Lode Ceyssens (CD&V) en Lydia Peeters (Open Vld). Graslanden met wat veel struiken of een dreef zouden af en toe ook herkend worden als bos. Is dat dan waardevol bosgebied?

Een paar verdwaalde bomen

Waar hebben we dat nog gehoord? Juist ja, bij de boswijzer. Die brengt via satellietbeelden het totale bosbestand in kaart, maar kwam vorig jaar zwaar onder vuur te liggen. Ook een paar verdwaalde bomen langs de kant van de weg waren plots bos. Het computerprogramma dat het landschap analyseert, bleek wel erg voluntaristisch.

 

‘Een kladwerk. Dat ze niet gewoon even de boswachter hebben gebeld om dit na te kijken, dat begrijp ik niet’
Lode Ceyssens (CD&V), Vlaams Parlementslid

 

De overeenkomst is niet toevallig. Het Agentschap voor Bos en Natuur gebruikte nu net de kaarten van de boswijzer als basis om een overzicht te maken van de te beschermen bossen. Alleen werden er nog tal van extra filters op gezet om een adequaat beeld te krijgen. Zo wordt bijvoorbeeld ook de historische waarde van een gebied in rekening gebracht, net als de biodiversiteit en de oppervlakte.

"Ze hebben over die 'basislaag' van de boswijzer onder meer de Ferrariskaarten gelegd", legt Bert De Somviele uit van natuurorganisatie BOS+.  Eind 18de eeuw liet een Oostenrijkse generaal Joseph de Ferraris gedetailleerde topografische kaarten maken van onze regionen. "Als er overlappingen zijn, weet je meteen of een bepaald bos er al eeuwen staat." Denk ook aan het bos in Wilrijk met dezelfde naam. Dat moest enkele jaren geleden grotendeels wijken voor industriegebied, maar zou volgens de nieuwe spelregels mogelijk gered zijn geweest.

Een eerste versie van de beschermingskaarten werd deze zomer opgeleverd. Sindsdien werden ze verder verfijnd. Alle andere Vlaamse administraties hebben hun opmerkingen kunnen doorgeven. Dat waren er meer dan 1.000, maar die werden intussen ook verwerkt. Toch blijven er nu nog onjuistheden rondslingeren.

530 werkdagen

"Een kladwerk", is CD&V'er Ceyssens scherp. "Ze hebben dit gewoon van achter de computer gemaakt. Dat ze niet gewoon even de boswachter hebben gebeld om dit na te kijken, dat begrijp ik niet. In mijn gemeente Meeuwen-Gruitrode alleen al zijn er drie. Die kunnen toch even gaan kijken of het bos er wel degelijk staat."

Het Agentschap Natuur en Bos geeft aan dat het 530 werkdagen zou kosten om alles ter plaatse te gaan controleren. En daarvoor is er geen budget uitgetrokken. Werken via de boswijzer was de meest haalbare methode.

 

'De boskap valt niet stil. Elke dag die we verliezen, is er een te veel'
Bert De Somviele, natuurorganisatie BOS+

"Wij hebben altijd gewaarschuwd voor de voluntaristische rekenmethode van de boswijzer", zegt De Somviele nu. "Ik kan u zeggen dat zoiets ons niet in dank werd afgenomen. Maar kijk, nu hebben leden van de meerderheid ontdekt dat we gelijk hadden."

Toch vindt hij dat het onderzoek voor de kaart wel degelijk grondig gebeurd is. "Omdat er voldoende parameters zijn toegevoegd, zijn er heel wat onjuistheden uitgefilterd", zegt hij. "In de allereerste kaarten ging het nog om 20.000 te beschermen hectare, nu zijn het er nog ruim 12.000. Dat hier en daar nog kleine fouten overeind blijven, mag geen reden zijn om te wachten om het licht op groen te zetten. De boskap valt intussen niet stil. Elke dag die we verliezen, is er een te veel."

Roel Wauters
De Morgen 13-03-2017
http://www.demorgen.be/binnenland/vlaamse-overheid-probeert-zicht-te-krijgen-op-kwetsbaar-bosbestand-b22d032f/

Tags: