“Lage-emissiezone zal onze straat niet schoner maken”

kade rechteroever

De resultaten van het CurieuzeNeuzen-onderzoek van Ringland waren een wake-upcall voor de bewoners van de Borsbeekstraat. De luchtkwaliteit bleek er barslecht. “Met de invoering van de lage-emissiezone wordt dat probleem niet ten gronde aangepakt”, zegt bewoner Jan De Loof. “Dat gaan we nu zelf aantonen.”


Dat de luchtkwaliteit op verschillende plaatsen in Borgerhout de grens van het dramatische benadert, bleek onder meer uit de resultaten van het CurieuzeNeuzen-onderzoek dat Ringland in mei vorig jaar lanceerde. De Borsbeekstraat werd wat dit betreft een symboolstraat. “De stikstofconcentraties liggen hier tot 50% hoger dan de wettelijke norm: 60 microgram per kubieke meter in plaats van 40”, zegt Jan De Loof.
De invoering van de lage-emissiezone (LEZ) vandaag zal daar volgens de bewoners niet al te veel aan veranderen. “De LEZ zal de hoge stikstofconcentraties in onze straat niet verlagen tot de wettelijke norm. Daarom starten we zelf met het meten ervan om dat aan te tonen.”


Dagelijks 5.000 auto's door kleine straat
De bewoners zullen maandelijks metingen op drie punten doorvoeren voor een periode van minstens een halfjaar. “Zo gaan we de kritiek tegen die het CurieuzeNeuzen-project te horen kreeg: dat het om een momentopname zou gaan.” Ze willen zo een oproep aan de stad Antwerpen doen om de leefbaarheid in hun straat serieus te nemen. “Zolang de verkeersdrukte niet vermindert, zal de luchtkwaliteit niet verbeteren en wordt onze gezondheid dagelijks ondermijnd. Want nu rijden er elke dag tot vijfduizend auto's, vrachtwagens en bussen door onze kleine straat.”
Verder maken de bewoners zich zorgen om de concentratie fijn stof in hun straat. “Daarover zijn op dit ogenblik nog geen cijfergegevens. We hebben aan de Vlaamse Milieumaatschappij om een testmeting gevraagd, maar die wil daar niet op ingaan. We vrezen dat ook die concentratie amper zal dalen.”


Stikstof vs. fijn stof
Professor Filip Meysman van de VUB, die destijds het CurieuzeNeuzen-project begeleidde, deelt de mening van de buurtbewoners gedeeltelijk. “Bij luchtkwaliteit gaat het om een mengsel van stoffen: je hebt gassen zoals stikstof en deeltjes zoals fijn stof. De LEZ is bedoeld om het fijn stof aan te pakken. Daar zal dus wel degelijk een impact vast te stellen zijn. Het effect van de LEZ op de stikstofconcentratie is kleiner, maar een effect is er wel. De LEZ doet de stikstofconcentratie gemiddeld met 10% dalen. Maar daarmee ligt de Borsbeekstraat nog altijd ver boven de wettelijke norm”, stelt Meysman, die de maatregel als een goed begin ziet. “Maar voldoende is dit niet om iedereen in Antwerpen van schone lucht te voorzien, daarvoor is het probleem te groot.”


Geen snelle oplossing
Schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA) reageert begripvol op de actie van de bewoners, maar zegt tegelijkertijd dat het onmogelijk is om de verkeerssituatie in de Borsbeekstraat op korte termijn om te gooien. “De straat kampt inderdaad met een reeks problemen. We zijn het er niet mee eens dat de invoering van de LEZ daar niets aan zal veranderen. Maar het klopt dat er voor de verkeersdrukte en de geluidsoverlast niet meteen een snelle oplossing voorhanden is. Het laatste wat we willen is de problemen gewoon verschuiven naar de omliggende straten. Een duurzame oplossing is nodig. Over een aantal jaar zal de toestand in de straat zeker verbeteren, maar ik begrijp dat de bewoners daar op dit ogenblik geen vrede mee nemen.”

Elien Van Wynsberghe
Gazet van Antwerpen 01-02-2017 pag. 13

Tags: