'Langer leven door minder uitstoot'

kade rechteroever

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde berekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De landen van de Verenigde Naties zijn het eens geworden over een vermindering van de uitstoot van stoffen als zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische koolwaterstoffen, ofwel fijnstof. Deze verontreinigingen komen onder meer door verkeer en veeteelt.

''In Nederland hebben we tamelijk veel last van fijnstof, omdat het hier redelijk dichtbevolkt is. Wij zijn hier dus het meest gebaat bij een reductie van de uitstoot'', aldus onderzoeker Rob Maas.

Hoge concentraties fijnstof zorgen voor gezondheidsrisico's, met name longproblemen. Dat geldt vooral voor mensen die al een zwakke gezondheid hebben.

 

Bron : Nu.nl, 9 mei 2012

http://www.nu.nl/gezondheid/2806950/langer-leven-minder-uitstoot.html

 

 

Langere levensverwachting door emissiereducties in Gotenburg Protocol

De lidstaten van de conventie over grensoverschrijdende luchtverontreiniging van de Verenigde Naties zijn het vorige week eens geworden over aanvullende emissiereducties van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische koolwaterstoffen. Effectuering van deze reducties betekent in 2020 voor Nederland een verlenging van de gemiddelde levensverwachting met ten minste 4,5 maanden. Dat blijkt uit een berekening waaraan het RIVM heeft bijgedragen.

Als ook andere relevante EU-regelgeving volledig wordt uitgevoerd neemt de levensverwachting nog eens met twee weken toe. Het betreft uitvoering van het het klimaat- en energiebeleid en de Richtlijn voor industriële emissies in EU-landen.
De stikstofbelasting van natuurgebieden in Nederland zal met het herziene Protocol tussen 2005 en 2020 met ruim 300 mol stikstof per hectare afnemen.

Het RIVM ondersteunde de herziening van het Protocol door het coördineren van de dataverzameling over de gevoeligheid van ecosystemen (via het Coördinaton Centre for Effects), het bijeenbrengen van wetenschappelijke kennis over kosten en baten in modellen (via het voorzitterschap van de Task Force Integrated Assessment Modelling), het controleren van de gebruikte kennis en het geven van informatie aan de Nederlandse beleidsonderhandelaars.

RIVM 09-05-2012
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2012/Langere_levensverwachting_door_emissiereducties_in_Gotenburg_Protocol

Tags: