“Luchthaven misbruikt onderzoek van Ringland”

kade rechteroever

CurieuzeNeuzen distantieert zich van goednieuwsshow in buurtkrant luchthaven


De luchthaven van Deurne gebruikt in zijn buurtkrant gegevens uit het onderzoek van CurieuzeNeuzen om aan te tonen dat de luchtkwaliteit er beter is dan elders in de stad. “Een foute gevolgtrekking”, zegt Filip Meysman, die het luchtkwaliteitsonderzoek leidt. “Wij doen onderzoek naar fijn stof, afkomstig van wegverkeer. Niet naar ultrafijn stof.”


De onderzoekers van CurieuzeNeuzen - dat de luchtkwaliteit in Antwerpen bestudeert in opdracht van Ringland - distantiëren zich van de beweringen in de buurtkrant van de luchthaven van Deurne. In de publicatie, die in de straten rondom de luchthaven verspreid wordt, wordt gesteld dat er rond de luchthaven geen normen overschreden worden, ook niet inzake fijn stof.

 

Ultrafijn stof

 

De luchthaven verwijst daarvoor naar het Antwerpse luchtkwaliteitsonderzoek van CurieuzeNeuzen. “Maar die bewering is onjuist”, benadrukt Filip Meysman, professor aan de Vrije Universiteit Brussel en onderzoeksleider van het team van CurieuzeNeuzen. “De eerste resultaten die we bekendgemaakt hebben, gaan over de concentraties stikstofdioxide (NO2) op de 2.000 meetpunten. Maar NO2 is een kenmerkende stof voor wegverkeer en geen indicator voor luchtverkeer. Luchtverkeer stoot namelijk veel ultrafijn stof uit dat in hoge concentraties belangrijke gezondheidseffecten kan hebben.

Onderzoek in de buurt van grote luchthavens, zoals Schiphol en Zaventem, geeft verhoogde waarden aan van dit ultrafijn stof. Rond de luchthaven van Deurne zijn tot nog toe geen uitgebreide metingen voor ultrafijn stof gebeurd. Het is dus onmogelijk uitspraken te doen over eventuele problemen met de luchtkwaliteit veroorzaakt door het vliegverkeer in Deurne. Maar ons onderzoek wordt nu wel gebruikt om misleidende informatie te verspreiden. We worden zomaar voor de kar gespannen, zonder daar op de hoogte van te zijn gebracht. Mensen die het artikel in de brochure van de luchthaven lezen, trekken zo verkeerde conclusies.”

CurieuzeNeuzen eist dat de verspreiding van de buurtkrant wordt stopgezet en vraagt een rechtzetting.

Luchthavencommandant Wim Verbist zegt te zullen onderzoeken of er inderdaad foute informatie is verschenen. “De persoon die verantwoordelijk is voor de buurtkrant, is momenteel met vakantie”, zegt de luchthavencommandant. “Maar als er effectief manifeste fouten in de folder staan, zullen we die uiteraard rechtzetten. Dat gaan we nu bekijken.”

Jan Stassijns
Gazet van Antwerpen 06-10-2016 pag. 15

Tags: