Luchtkwaliteitsplan NO2-normen

kade rechteroever

nvdr het gaat om het overschrijden van de jaarnorm voor stikstofdioxide. Er hangt ons een flinke boete van Europa boven het hoofd. In plaats van aan het probleem te werken hebben ze een heel dossier met "flankerende maatregelen" opgesteld, maar het allerbelangrijkste: het verminderen van dieselwagens staat er niet bij.

zie http://www.ademloos.be/nieuws/te-veel-stikstofdioxide-antwerpen

 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur vroeg de Minaraad op 5 oktober 2011 om advies over het Luchtkwaliteitsplan en de uitstelaanvraag voor de NO2-normen. Het is de bedoeling om uitstel te bekomen bij de Europese Commissie voor de grenswaarden van NO2 tegen 2015 (2008/50/EG). De jaargrenswaarde wordt in Vlaanderen overschreden in twee meetpunten: Borgerhout en Luchtbal (de rand van de haven van Antwerpen). Uitstel met vijf jaar is slechts mogelijk op voorwaarde dat een luchtkwaliteitsplan wordt opgesteld. Dit plan moet aantonen hoe Vlaanderen overeenstemming kan bereiken met de grenswaarden vóór het nieuwe uiterste tijdstip (2015). Daarom bevat dit dossier zowel een uitstelaanvraag als een ontwerp van luchtkwaliteitsplan.

Verkeer heeft het grootste aandeel in de NOx-emissies. Het ontwerp luchtkwaliteitsplan concentreert zich daarom op de verkeersemissies maar omvat ook maatregelen voor de industrie, de landbouw en de gebouwenverwarming. De Minaraad voorziet een advies tegen de raadszitting van 17 november 2011. Ook MORA, SALV, SARO, SAR WGG en SERV ontvingen deze adviesvraag. Eventuele samenwerking wordt nog bekeken.

NOx in Antwerpen

Coördinator
Naam Francis Noyen
Functie adjunct van de directeur (klimaat-, energie-, bodem- en afvalbeleid)
Organisatie Minaraad
E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
Telefoon 02 558 01 38

Bron: Elektronische nieuwsbrief 2011|8

VMX 21-11-2011
http://www.vmx.be/luchtkwaliteitsplan-no2-normen

 

MINARAAD

Luchtkwaliteitsplan en uitstelaanvraag voor de normen van NO2

Adviesdatum: 17 nov 2011
Werkveld: Milieuhygiëne en klimaat
Product number: 2011-074

Samenvatting:
 De Vlaamse Regering probeert uitstel te bekomen bij de Europese Commissie voor de grenswaarden van NO2 tegen 2015. Maar uitstel met vijf jaar is slechts mogelijk op voorwaarde dat een luchtkwaliteitsplan wordt opgesteld. De uitstelaanvraag en een ontwerp van luchtkwaliteitsplan werden aan verschillende adviesraden voorgelegd, waaronder de Minaraad.

De Minaraad wijst in de eerste plaats op de negatieve impact van NO2 op de gezondheid van mens en dier en op de vegetatie. Vervolgens benadrukt hij de nood aan een jaarlijkse monitoring van de transitie naar een groen wagenpark. De Raad pleit ook voor bijkomende maatregelen indien mocht blijken dat het aandeel dieselvoertuigen bij nieuw ingeschreven wagens onvoldoende afneemt.

De Minaraad keurde het briefadvies goed, maar Boerenbond, Voka en UNIZO onthielden zich.

Advies
Luchtkwaliteitsplan en uitstelaanvraag voor de normen van NO2 (PDF document, 50.2 kB )

Coördinator
Francis Noyen 
adjunct van de directeur (klimaat-, energie-, bodem- en afvalbeleid)
Minaraad
francis.noyen@minaraad.be 
Telefoon  02 558 01 38

Minaraad 17-11-2011
http://www.minaraad.be/adviezen/2011/ontwerp-luchtkwaliteitsplan-en-uitstelaanvraag-voor-de-normen-van-no2

 

Tags: