Luchtverontreiniging treft vooral jonge kinderen

kade rechteroever

“Aantal mensen met astma neemt niet af”

 

In Australië stierven vorige week minstens zes astmapatiënten ten gevolge van rondvliegende pollen tijdens zwaar stormweer. Zo’n vaart loopt het in België niet, al kampt één op de vijf mensen hier wel met luchtwegproblemen. “Alsof er een olifant op mijn borst stond”, omschreef een Australische astmapatiënt het benauwde gevoel tijdens een uitzonderlijk zwaar onweer. Door de stormwind vlogen er bij onze tegenvoeters vorige week zo veel stuifmeelpollen rond dat duizenden mensen met een allergie astma-aanvallen kregen. Zes mensen overleden zelfs aan de gevolgen ervan. Volgens prof. dr. Wilfried De Backer, diensthoofd Pneumologie in het UZA, moet er meer aan de hand zijn geweest.
 


Kunnen pollen zomaar de dood veroorzaken van astmapatiënten? 

Wilfried De Backer: Die storm en de gevolgen in Australië waren wel heel bijzonder. Het moet een heel uitgesproken blootstelling geweest zijn aan allergenen, maar volgens mij ook andere stoffen die extreem irriterend zijn voor de luchtwegen. Pollen zijn één reden, maar bij zo’n grote luchtstroom verplaatsen zich ook heel veel andere fijne deeltjes en toxische stoffen die door hun grote hoeveelheid een acute vernauwing van de luchtwegen kunnen veroorzaken. Zoiets zie ik hier niet snel gebeuren.
 


Kan astma op zich dodelijk zijn? 

In België of Vlaanderen is de mortaliteit door astma quasi volledig verdwenen. Er zijn nog sterfgevallen, maar die zijn uiterst zeldzaam. Enerzijds is er veel betere medicatie die de ziekte controleert, anderzijds worden de patiënten veel beter opgevolgd door hun huisarts of specialist.  Maar er blijft altijd een subgroep van astmapatiënten die niet goed onder controle raken omdat ze een ontstekingsmechanisme in de luchtwegen hebben, niet gevoelig zijn voor medicatie, of er genetische aanleg voor hebben. Dat is een minderheid, maar het zijn wel net risicopatiënten die veel problemen hebben.
 


Is astma ongeneeslijk? 

Het mechanisme is een beschadiging van het slijmvlies in de luchtwegen. Die schade kan een gevolg zijn van infecties of het inhaleren van toxische stoffen. Dan hangt het af van je genetisch materiaal of je daar overdreven op reageert en een astmatisch beeld creeert. Als je dat met de huidige medicatie goed behandelt, kan het merendeel van de patiënten klachtenvrij zijn.
 


Is vatbaarheid voor astma puur genetisch? 

We denken dat het vooral genetisch bepaald is, maar je kunt het niet zo goed in kaart brengen. Iedereen die maar genoeg aan toxische stoffen wordt blootgesteld, ontwikkelt een prikkelbaarheid. Bij wie er gevoelig of voorbeschikt voor is, komt het meer tot uiting. Ongeveer 10% van de mensen lijdt aan astma. COPD (longaandoening door luchtwegvernauwing, red.) is ook nog eens goed voor 10%. Die twee samen zijn goed voor bijna 20% van de bevolking. Veel mensen hebben ermee te maken.
 


Neemt hun aantal toe? 

De COPD-patiënten nemen toe. COPD wordt voor een groot deel door roken veroorzaakt en is een progressieve ontstekingsreactie. Ze neemt in de tijd toe. Met de veroudering van de bevolking zien we alsmaar nieuwe Copdpatiënten bij komen. Dat is een van de grootste problemen voor onze gezondheidszorg in de komende jaren. Wat astma betreft is het beeld minder duidelijk. De luchtverontreiniging met onder meer fijn stof, kleine partikels die toxisch zijn, vormt vooral bij kleine kinderen een prikkel. Dat neemt zeker niet af en betekent zeker in steden een probleem.
 

 
Hans Otten
Gazet van Antwerpen 03-12-2016 pag. 26
 

Tags: