Luchtvervuiling los je niet op met beloftes

kade rechteroever

Omdat op drie plaatsen in Vlaanderen en drie in Brussel (zie grafiek) in 2011 meer stikstofdioxide (NO2) in de lucht zat dan Europa toelaat, hebben beide gewesten een aanvraag lopen om de regels wat soepeler toe te passen, met de belofte dat het tegen 2015 wel goedkomt.

‘Een wanhoopspoging om sancties te vermijden', vindt de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral), en het stuurde een brief naar de Europese Commissie. ‘Die zou er verkeerd aan doen dat uitstel goed te keuren, want met wat Brussel nu van plan is, gaan ze het in 2015 ook niet halen', zegt Piet Meerbeke.

Hetzelfde verhaal in Vlaanderen, maar de Bond Beter Leefmilieu heeft zijn brief nog niet klaar. ‘We zijn het Vlaamse luchtkwaliteitsplan grondig aan het bestuderen en weten al in grote lijnen wat er mis mee is', zegt Erik Grietens. ‘Het vraagt een uitzondering voor Antwerpen, terwijl gedetailleerde metingen tonen dat er zowat overal een probleem is. Het presenteert bestaand beleid, bijvoorbeeld een gestuurde verkeersdoorstroming op de Antwerpse Ring, als verbeteringen. En het bevat maatregelen waar geen geld voor is, zoals een heel netwerk tramlijnen waarvan er wellicht maar een paar gaan komen.'

Diesels

Voor het overschrijden van de fijnstofnormen (verergerd in 2011, zie grafiek) is een Europese boete voor Vlaanderen zo goed als onvermijdelijk.

 

De BBL is er niet bij gebaat als Vlaanderen een tweede boete krijgt. ‘Maar we willen meedenken over een plan dat de uitstoot écht tot onder de norm terugdringt.' Erik Grietens wil ook niet gezegd hebben dat er niets goeds is aan de Vlaamse plannen tegen luchtvervuiling.

‘De nieuwe, Vlaamse belasting voor inverkeersstelling houdt rekening met de mileu-impact van de wagen die je wilt inschrijven. Dat is goed. Maar hij viseert alleen benzinewagens die veel koolstofdioxide uitstoten en zo de klimaatverandering in de hand werken, met als pervers effect dat je dieselwagens promoot, die polluenten uitstoten die onmiddellijk slecht zijn voor de gezondheid. Die wet is nog niet door het Vlaams Parlement, wij gaan graag uitleggen wat er beter aan kan', zegt Grietens.

Patrick Verstuyft, de woordvoerder van de Vlaamse minister van Milieu, Joke Schauvliege, wijst erop dat 22 van de 27 lidstaten uitstel gevraagd hebben, dat Vlaanderen met zijn dichte bevolking, veel industrie en veel verkeer het een stuk moeilijker heeft dan de meeste andere lidstaten en dat iedereen een inspanning zal moeten doen.

Schauvlieges Brusselse collega was niet bereikbaar.
Wouter Woussen
De Standaard 27-12-2011
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=BU3K3991

Tags: