'Luchtvervuiling is schuld van overheden'

kade rechteroever

'De luchtvervuiling door auto’s en verkeer is niet de schuld van de mensen, wel van de overheden die er niet in slagen om de congestie weg te krijgen en de files te doen verminderen.' Dat zegt mobiliteitsorganisatie Touring in een reactie op het rapport dat het verkeer aanwijst als de grootste vervuiler in België.

'De luchtvervuiling door auto’s en verkeer is niet de schuld van de mensen, wel van de overheden die er niet in slagen om de congestie weg te krijgen en de files te doen verminderen. Nu plots de brave pendelaar en burger van dit land te gaan beladen met alle zonden van de wereld en beschuldigen van asociale vervuiler is een verkeerde boodschap.' Dat zegt mobiliteitsorganisatie Touring in een reactie.

'Niet de mensen, niet de werknemers en nog minder de werkgevers zijn in de fout, wel de overheden die nalaten om te investeren in het synchroniseren van verkeerslichten, het oplossen van knelpunten, in performant, betrouwbaar, veilig en gelijkwaardig openbaar vervoer, overstapparkings en andere alternatieven. De burger heeft geen keuze dan kilometers te rijden om te werken en te leven.'

De mobiliteitsorganisatie vindt het 'onaanvaardbaar' dat dieselwagens nu extra belast worden. 'Terwijl het juist de overheid is die ze jarenlang heeft gepromoot, en dieselwagens minder gaan vervuilen dankzij investeringen van de autoconstructeurs.' Dure lonen leiden volgens Touring ook tot meer bedrijfswagens dan in de ons omringende landen.

Touring roept alle overheden in ons land op om nu eindelijk werk te maken van de nodige ingrepen. De automobilist heeft volgens Touring 'incentives' en 'beloningen' nodig, 'en geen afstraffing zoals nu gebeurt'.

Bovendien wijst de automobilistenorganisatie naar grote infrastructuurwerken zoals het Gewestelijk Expresnet die veel meer tijd in beslag nemen dan gepland, en een ondoordachte ruimtelijke ordening. 'Er is dus werk aan de winkel. Dat zeggen wij al jaren. Maar het beschuldigen van de automobilist is geen oplossing en werkt contraproductief', besluit Touring.

VAB: 'Automobilisten zijn deel van oplossing'

'Uit onze mobiliteitsbarometer blijkt dat één op de twee automobilisten beseft dat de limiet bereikt is en dat automobilisten zelf een deel van de oplossing zijn', reageert ook Maarten Matienko (VAB). 'Om files aan te pakken moet er meer in openbaar vervoer geïnvesteerd worden, maar moet ook de auto vaker aan de kant.' Als alternatief verkiezen automobilisten de fiets, gevolgd door het openbaar vervoer en verplaatsingen te voet.

Ook VAB wijst op de inconsequente fiscaliteit voor dieselwagens, maar zegt dat naast de CO2-uitstoot ook de Euro-norm, die net de schadelijkheid voor de gezondheid bepaalt, in rekening gebracht moet worden.

bvb, jvh
De Standaard 15-04-2013
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130415_064

 

“Vlaamse regering doet te weinig om luchtvervuiling tegen te gaan”

Oppositiepartij Groen zegt dat de Vlaamse regering te weinig onderneemt om de luchtvervuiling door het verkeer tegen te gaan. De partij reageert daarmee op de resultaten van het Vlaams Milieurapport (MIRA). Dat zegt dat verkeer een zwaardere vervuiler is dan de industrie.

Vlaams parlementslid voor Groen Hermes Sanctorum zegt dat de Vlaamse regering zelfs een beleid voert dat de luchtvervuiling door het verkeer versterkt.

“Dat de luchtvervuiling door het verkeer toeneemt is niet verwonderlijk”, zegt Sanctorum. “We halen al jaren de normen voor fijn stof niet. Elk uitstel voor het halen van die normen wordt overigens geweigerd”.

Volgens het groene parlementslid reikt Europa Vlaanderen instrumenten aan om het tij te keren, met name de invoering van een slimme kilometerheffing en het inrichten van milieuzones, waar enkel “propere” wagens mogen komen. “Maar de slimme kilometerheffing wordt constant uitgesteld, er is enkel een perspectief voor vrachtwagens. En rond de milieuzones gebeurt er niets”.

“De Vlaamse regering ontwikkelt geen instrumenten om luchtvervuiling tegen te gaan. Ze neemt zelfs beslissingen die de situatie erger maken. Zo levert ze tegen de adviezen in een milieuvergunning af voor Uplace (een groot winkelcentrum in Machelen, nvdr) en keurt ze naar alle waarschijnlijkheid binnenkort de verbreding van de Brusselse ring goed”.

Bron: Belga
bvb
De Standaard 15-04-2013
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130415_00541164

 

Verkeer vervuilt meer dan industrie, Touring reageert gepikeerd

Touring reageert gepikeerd op het rapport dat het verkeer aanwijst als de grootste vervuiler in België. De automobilistenvereniging wijst de verantwoordelijkheid van de individuele chauffeur van de hand en wijst naar het warrige verkeers- en infrastructuurbeleid van opeenvolgende regeringen. De Bond Beter Leefmilieu had geconcludeerd dat het verkeer de industrie was voorbijgestoken als grootste vervuiler in ons land, en wees daarvoor vooral naar de uitstoot van fijn stof door dieselwagens.
Terwijl de industrie schoner wordt, groeit de milieu-impact van verkeer en vervoer. Dat is vooral het gevolg van het almaar toenemende verkeer. In 2010 werden op Belgische wegen 98 miljard autokilometers afgelegd

Hierdoor komt onze gezondheid steeds meer in het gedrang. ‘De helft van de kankerverwekkende uitstoot van PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) is veroorzaakt door transport. Sinds 2000 steeg de PAK-emissie van transport met ongeveer de helft, vooral door meer transport en het toenemende gebruik van diesel', zegt expert Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu).

Door de grotere omvang van het verkeer blijft het ook problematisch om de doelstelling voor de daggemiddelde fijnstofconcentratie te halen. Het aantal dagen met een te hoog gemiddelde was tweemaal zo hoog in 2011 als in 2010 en klom zo boven de grenswaarde. Oplossingen moeten volgens experts komen van beleidsmaatregelen om het volume van autoverkeer terug te dringen.

Touring pikt beschuldigingen niet

'De luchtvervuiling door auto’s en verkeer is niet de schuld van de mensen, wel van de overheden die er niet in slagen om de congestie weg te krijgen en de files te doen verminderen. Nu plots de brave pendelaar en burger van dit land te gaan beladen met alle zonden van de wereld en beschuldigen van asociale vervuiler is een verkeerde boodschap.' Dat zegt mobiliteitsorganisatie Touring in een reactie.

'Niet de mensen, niet de werknemers en nog minder de werkgevers zijn in de fout, wel de overheden die nalaten om te investeren in het synchroniseren van verkeerslichten, het oplossen van knelpunten, in performant, betrouwbaar, veilig en gelijkwaardig openbaar vervoer, overstapparkings en andere alternatieven. De burger heeft geen keuze dan kilometers te rijden om te werken en te leven.'

De mobiliteitsorganisatie vindt het 'onaanvaardbaar' dat dieselwagens nu extra belast worden. 'Terwijl het juist de overheid is die ze jarenlang heeft gepromoot, en dieselwagens minder gaan vervuilen dankzij investeringen van de autoconstructeurs.' Dure lonen leiden volgens Touring ook tot meer bedrijfswagens dan in de ons omringende landen.

Touring roept alle overheden in ons land op om nu eindelijk werk te maken van de nodige ingrepen. De automobilist heeft volgens Touring 'incentives' en 'beloningen' nodig, 'en geen afstraffing zoals nu gebeurt'. Bovendien wijst de automobilistenorganisatie naar grote infrastructuurwerken zoals het Gewestelijk Expresnet die veel meer tijd in beslag nemen dan gepland, en een ondoordachte ruimtelijke ordening. 'Er is dus werk aan de winkel. Dat zeggen wij al jaren. Maar het beschuldigen van de automobilist is geen oplossing en werkt contraproductief', besluit Touring.

VAB: 'Automobilisten zijn deel van oplossing'

'Uit onze mobiliteitsbarometer blijkt dat één op de twee automobilisten beseft dat de limiet bereikt is en dat automobilisten zelf een deel van de oplossing zijn', reageert ook Maarten Matienko (VAB). 'Om files aan te pakken moet er meer in openbaar vervoer geïnvesteerd worden, maar moet ook de auto vaker aan de kant.' Als alternatief verkiezen automobilisten de fiets, gevolgd door het openbaar vervoer en verplaatsingen te voet.

Ook VAB wijst op de inconsequente fiscaliteit voor dieselwagens, maar zegt dat naast de CO2-uitstoot ook de Euro-norm, die net de schadelijkheid voor de gezondheid bepaalt, in rekening gebracht moet worden.

Bron: Belga
llo, jvh
De Standaard 15-04-2013
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130415_00540912

Tags: