Meccano scoort beter dan BAM op vlak van gezondheid

kade rechteroever

 

Het milieueffectenrapport (MER) geeft aan dat de blootstelling aan lawaai en fijn stof de gezonde levensjaren van de Antwerpenaar gemiddeld met 2,3 jaar vermindert. Uit het MER blijkt dat het Meccanotracé het beste scoort op vlak van gezondheid.

Dirk Van Duppen, huisarts en voorzitter van Geneeskunde voor het Volk, en professor Dirk Avonts (Ugent) vatten de medische component van het MER samen in samenwerking met Ademloos.

"In het MER staat letterlijk te lezen dat het Meccano-tracé, met de tangenten A102 en R11, het beste scoort op vlak van gezondheid", zegt Van Duppen. "111.500 Antwerpenaren zullen met dit alternatief minder blootgesteld worden aan luchtvervuiling."
"Het BAM-tracé met het vrachtverbod in de Kennedytunnel, het voorstel dat de regering blijft verdedigen, zou maar voor 1.722 Antwerpenaren voordeliger zijn", vertelt Wim van Hees van Ademloos. "Dat is maar 0,3 percent van alle Antwerpenaren. Dat wil dus zeggen dat 99,7 percent na een investering van drie miljard in een even slechte situatie blijven leven. Dat is onaanvaardbaar."
"BAM, zonder het verbod en met de tangenten, zou minder luchtvervuiling betekenen voor 42.352 inwoners", zeg van Hees. "Dat is slechts 7 à 8 percent. Vanuit een gezondheidsstandpunt is dat onvoldoende."


De afstand tot de verkeersas is een belangrijke factor voor de volksgezondheid.
Tot 100 meter neemt de totale sterfte toe met 18 percent.
Tot 300 meter verhoogt de kans op hart- en vaataandoeningen en tot 500 meter zijn er meetbare biologische effecten zoals slaapstoornissen, bloeddrukverhoging, depressieve klachten en DNA-schade. Zelfs op 1500 meter heeft luchtvervuiling effect op de groei en ontwikkeling van de longfunctie bij kinderen en jongeren. Dirk Van Duppen stelt dat binnen de gevarenzone van 500 meter in totaal 55 scholen, ziekenhuizen en ouderlingentehuizen gelegen zijn, goed voor bijna 92.000 mensen.

(nvdr: hotspot paperclip sportpaleis A'pen van het BAM-tracé verbrandt gezondheid van de inwoners Merksem en Deurne, u kan de presentatie van Dr. Van Duppen de impact van verkeer op gezondheid - Ontwerp plan MER hier downloaden.)
 

Kleinere longcapaciteit

Van Duppen haalt een Amerikaanse studie aan uit 2007. Bijna 4000 kinderen tussen 10 en 18 jaar werden gevolgd die opgroeiden op 500 meter van de autosnelweg in California.
Daaruit bleek dat die kinderen een kleinere longcapaciteit ontwikkelen dan kinderen die op 1000 meter van die baan wonen. Die hebben op hun beurt weer een kleinere longcapaciteit dan de kinderen op 1500 meter.

Ook geluidsoverlast heeft een effect op omwonenden, met slaapstoornissen en hoger risico op hartinfarct en beroertes tot gevolg. Het MER stelt vast dat van 480.000 Antwerpenaren zo'n 30 percent blootgesteld wordt aan 60 decibel, wat de kans op hartinfarcten en beroertes vergroot. "In onze huisartsengroepspraktijk in Deurne hebben 165 van de 355 ingeschreven kinderen onder de zes jaar al anti-astma geneesmiddelen moeten gebruiken", weet Van Duppen. "Dat komt neer op bijna 50 percent, wat enorm veel is."

JAN STASSIJNS
Gazet van Antwerpen 29-11-2013 pag. 15 

Dirk Avonts, Wim van Hees en Dirk Van Duppen stellen hun bevindingen voor over het Oosterweel-milieueffectenrapport.

Tags: