Meccano: wijziging bouwvergunning gevangenis Beveren kan op 3 maanden

kade rechteroever

Op mijn vraag heeft Vlaams minister van ruimtelijke ordening Philippe Muyters vandaag in de plenaire vergadering toegegeven dat een wijziging van de bouwvergunning voor de gevangenis te Beveren binnen dezelfde bouwzone binnen de drie à vier maanden rond kan zijn. Dirk Peeters: “Dit is goed nieuws voor al wie effectief op zoek gaat naar de beste oplossing voor de Antwerpse mobiliteit. Als dit ook effectief de doelstelling is van de Vlaamse regering, dan past ze de bouwvergunning aan zodat het Meccano-tracé alsnog als volwaardig alternatief onderzocht kan worden.”

De federale regering wil een gevangenis bouwen te Beveren, pal op het Meccano-tracé dat de actiegroep stRaten-Generaal in het kader van de plan-MER voor de Oosterweelverbinding naar voren schuift als alternatief voor het BAM-tracé. Staatssecretaris Servais Verheirstraeten (verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen in de federale regering) noemde eerder een aanpassing van de plannen voor de bouw van de gevangenis ondoenbaar, omdat daardoor zeker drie jaren zouden verloren gaan. Vlaams Minister-president Peeters had het dan weer over één jaar tijdverlies.

Op vraag van Vlaams parlementslid voor Groen, Dirk Peeters, antwoordde minister van ruimtelijke ordening Philippe Muyters vandaag in het Vlaams parlement dat met enige goede wil een wijziging van de vergunning binnen dezelfde bouwzone binnen de drie à vier maanden kan rond zijn. Normaal gezien moet het GRUP niet gewijzigd worden. Dit kan natuurlijk enkel als de bouwheer mee wil zoeken naar een oplossing. En daar komt minister van justitie Annemie Turtelboom op de proppen. Zij neigt er ook toe om het Meccano-tracé een eerlijke kans te geven en dit tracé niet met de inplanting van deze gevangenis te hypothekeren.

Groen doet in deze dan ook een oproep aan alle verantwoordelijken in dit dossier. Dirk Peeters : “Geef de democratische besluitvorming rond het Oosterweeldossier alle kansen. Stop met het doorschuiven van de verantwoordelijkheid en trek als overheid over de bevoegdheidsgrenzen heen aan eenzelfde zeel. Er is nu besloten om zowel het Bam-tracé als het Meccano-tracé te onderzoeken. Laat ons dat doen, zodat de Antwerpenaar krijgt waar hij recht op heeft: een oplossing voor de mobiliteitsproblemen die leefbaarheid verzoent met een betere doorstroming van het verkeer.”

Dirk Peeters 28-03-2012
http://www.dirkpeeters.info/2012/03/28/meccano-wijziging-bouwvergunning-gevangenis-beveren-kan-op-3-maanden/

Tags: