Meer bos, meer groen, daar is het om te doen

kade rechteroever

hand in hand

Met Pasen hebben de Bond Beter Leefmilieu, de Gezinsbond, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Natuurpunt Wal, Ademloos en andere lokale partners samen de handen uit de mouwen gestoken om een paaseizoektocht te organiseren in het met kap bedreigde Sint-Annabos.

     

   

 

Paul Schrijvers: "Dag van de Aarde, geef ons de ruimte!"  

 

Murgafanfare Agrum

 

 

 

 

Yoni Sel, onze jongerenstadsdichter

 

Marie Vinck als ambassadrice van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, maar oei, die netels toch

de drie paashazen

nu maar oogsten! 

 

 

 

Central Park? New York?

Nee hoor, Sint-Annabos, Antwerpen

 

 

 

 

 

 

 

Deze actie was een memorabel succes en een belangrijk signaal naar de vrienden en zij die het nog altijd niet begrijpen.
Ik dank iedereen voor hun inbreng.
Het signaal is denk ik "loud & clear" overgekomen dat de vernietiging van het Sint-Annabos een buitengewoon misverstand is.

Zeer bedankt

 

 

 

 

 

voor meer foto's klik hier en hier

Tags: