Meer groen en minder luchtverontreiniging

kade rechteroever

Brusselse, Antwerpse en Gentse bewonersverenigingen vragen Meer Groen en Zuivere Lucht

Bond Beter Leefmilieu, de Gezinsbond, Bral, Het Gents Milieufront en Ademloos organiseerden samen een persconferentie, voor meer groen en betere lucht. Iedereen weet dat meer groen goed voor de gezondheid is en vuile lucht slecht. Toch schiet het beleid hier schromelijk te kort.

 _IGP8093

Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu

Burgerorganisaties uit Brussel, Antwerpen en Gent komen op voor een leefbare stad, met frisse en zuivere lucht, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en met meer groen in de straat. Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar en de grote bezorgdheid over de nefaste effecten van luchtvervuiling op kinderen, steunen Bond Beter Leefmilieu, Brusselse Raad voor het Leefmilieu,de Gezinsbond, Ademloos en het Gents Milieufront dit signaal vanuit de ‘onderbuik’ van de grote steden.

_IGP8111

Wouter Arrazola de Oñate, inwoner van Antwerpen en medisch directeur van de Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculose bestrijding. (VRGT)

Volgens de wereldgezondheids organisatie is dieselrook kankerverwekkend. Vuile lucht is als roken. De huidige normen voldoen niet en bieden geen bescherming tegen negatieve gezondheidseffecten.

Gezondheid is ook economie en de kostprijs van luchtvervuiling ligt zeer hoog.  Denk aan hospitalisaties, medicatie, ingrepen, afwezigheid op het werk, verminderde productiviteit, vroeg op pensioen, verminderde activiteit privé… Kosten-analyses bewijzen de financiële voordelen van verminderde vervuiling. De baten overtreffen ruimschoots de kosten van reductiemaatregelen.

_IGP8141

Daniëlle van Kalmthout projectleidster Childproof van de Gezinsbond

Schiet Vlaanderen in actie of blijft het achter. Gezinsbond en Childproof pleiten voor een herziening van het Europees luchtkwaliteitsbeleid.

Vroeger dachten we dat ontcijfering van ons genoom ons zou toelaten risico op ziektes te voorspellen. Gaandeweg groeide het inzicht dat waar en hoe we leven, wat we eten, drinken en inademen doorgaans een veel grotere rol speelt dan onze genen. (EOS Dieter de Cleene januari 2013)

_IGP8149

Piet Van Meerbeek van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL)

Er is een verband tussen groen enerzijds en agressie en criminaliteit anderzijds. Hoe meer vegetaties rond woonblokken hoe minder vechtpartijen, aanrandingen, diefstallen en moorden. (Kuo & Sullivan, 2001)

 

_IGP8163

Wim Van Hees van Ademloos

Antwerpen groeit snel en heeft al 500.000 inwoners. Bij de ring die door de stad slingert komen 6 snelwegen uit. 300.000 Inwoners leven op minder dan 1500m. Een afstand die nog aanwijsbaar negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. 100.000 Inwoners wonen nog dichter, op minder dan 500m van de ring waarover dagelijks 300.000 voertuigen rijden waarvan 75.000 vrachtwagens.

Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid, levenskwaliteit en levensduur. Het perverse is dat het debat in Vlaanderen zelfs niet gevoerd wordt.

_IGP8084

Volgens artikel 23 van de grondwet is “Een gezond leefmilieu een recht”. Deze affiche zien we binnenkort in het straatbeeld.

_IGP8194

Christophe Rogolle van het Gents Milieufront

Tot 22 september loopt een witte-laken-actie. Door ze buiten te hangen worden die zwart. Aanschouwelijker kan je de luchtvervuiling en wat ze doet met je longen niet maken.

Het is cynisch dat net vandaag op de dag van de persconferentie voor meer Groen en zuivere lucht het Ferraris bos in Wilrijk gekapt is.

 

Bron : FotoGordon's weblog

fotogordon.wordpress.com/2013/09/03/brusselse-antwerpse-en-gentse-bewonersverenigingen-vragen-meer-groen-en-zuivere-lucht/

Tags: