Meer vaart achter grote bouwprojecten

kade rechteroever

De Vlaamse regering keurde vrijdag een decreet goed om te vermijden dat grote infrastructuurwerken als de Oosterweelverbinding verzanden in een procedureslag die jarenlang kan aanslepen. Het versnelt en vereenvoudigt de regels voor grote infrastructuurwerken.

Zo blijven er drie fases over in de besluitvorming in plaats van de huidige elf stappen. Er zijn nog twee openbare onderzoeken nodig in plaats van vijf.

Het decreet bepaalt dat de Vlaamse overheid eerst het startsein moet geven voor de noodzakelijke onderzoeken, inclusief een raadpleging van de burger. Daarna keurt de overheid één alternatief goed, waarop voortgewerkt kan worden. De laatste stap is het projectbesluit, waarin in één tijd alle onderzoeken, plannen en vergunningen worden goedgekeurd en afgeleverd.

De Vlaamse regering hoopt dat projecten zo ‘maanden tot jaren’ sneller uitgevoerd kunnen worden dan vandaag. Het decreet bevat ook minder gedetailleerde vormvereisten, waardoor de kans op procedurefouten kleiner wordt.

Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, noemt de beslissing goed nieuws. ‘Wij hopen dat de uitvoering snel volgt. In tussentijd moet de Vlaamse regering daadkracht tonen in enkele prangende dossiers die vastgelopen zijn.’
(wwi)
De Standaard 25-05-2013 pag. 15
 

Tags: