Merksem Leefbaar: 'fijn stof normen en geluidsnormen zijn overschreden'

kade rechteroever

MERKSEM - Merksem Leefbaar organiseerde een infoavond over de overschreden fijn stof- en geluidsnormen in Merksem. De infoavond vond vorige week plaats in het Fort van Merksem. Er waren verschillende sprekers aanwezig.

'Vanaf 15 oktober 2012 wordt er op 6 verschillende locaties in Merksem de sterkte van het geluid gemeten', klinkt het. 'Deze metingen steunen op burgerparticipatie en kaderen in het IDEA project dat gecoördineerd wordt door de Universiteit Gent, onderzoeksgroep Akoestiek.'(Prof. Dr. ir. Dick Botteldooren) Uit de huidige resultaten blijkt dat in grote delen van Merksem, er 's nachts gemiddelde geluidswaarden tussen 50 dBA en 60 dBA (Lnight) gemeten worden. Deze waarden, liggen boven de night noise guideline for Europe, een advies van de WHO.'

'Maar ook de hoeveelheid van fijn stof wordt overschreden' gaat het verder. Volgens de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, werd vanaf het begin van dit jaar tot 8 december het daggemiddelde al 41 keer overschreden in Antwerpen, omgeving Luchtbal.'

Professor Dr. Dirk Avonts, Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg voegt toe: “Gezond leven is een recht. De burger kan zich niet beschermen tegen deze milieustressoren. Daarom treft de overheid hierin een grote verantwoordelijkheid. Het is juist nu het moment om met de nieuwe infrastructuur de huidige situatie te verbeteren in plaats van te verergeren.'

Na contactname met de professor: 'De omgevingsproblemen in Merksem zijn goed bestudeerd en verschillen fundamenteel niet als die van Deurne of Borgerhout en vele andere wijken met drukke verkeerswegen. De overheid heeft een verpletterende verantwoordelijkheid om zijn of haar burgers te beschermen tegen lawaai en slechte lucht. De bevolking heeft immers niet de mogelijkheid om hieraan te ontsnappen. Verhuizen is geen optie, de kinderen moeten naar school en iedereen moet gaan werken? Maar het zijn wel de meest kwetsbare personen (chronisch zieken, hoogbejaarden en kinderen) die de grootste gezondheidslast ondervinden.'

En verder: 'De Vlaamse overheid kiest resoluut voor het BAM-tracé. Dit is een kaakslag voor de gezondheid van honderduizende mensen in en om  Antwerpen. Het is, zoals zo vaak, wachten op het initiatief van Europa om de eigen overheid te dwingen rekening te houden met de gezondheid van haar eigen inwoners.'

De professor wilt nog graag toevoegen dat 'je misschien niet onmiddellijk dit geluid gewaarwordt, maar het gemeten niveau kan het zenuwstelsel hoe dan ook aantasten. Inwoners zullen sneller last hebben van klassieke verouderingsprocessen zoals
bloeddrukstijging en slagaderverkalking door de impact van dit geluid.'

kdm
Het Nieuwsblad 19-12-2012
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLKDH_20121219_001

Tags: