Mexicobos, een initiatief van 'YES WE CAN!'

kade rechteroever

Op het pamflet aan het Mexicobos roepen de actievoerders van 'Yes we can!' op om overal in Vlaanderen bossen aan te planten:

 

Een bos planten in één nacht tijd? Yes, we can!

In één nacht tijd is er op het Eilandje in Antwerpen een gloednieuw bos verschenen. Gisteren was het nog een kale vlakte tussen stad en haven, vandaag staan er 1000 berken, eiken en kastanjes.

Elke dag sneuvelt er in Vlaanderen anderhalf voetbalveld aan bos. Nochtans belooft de Vlaamse regering al meer dan vijftien jaar dat er meer bos moet komen. Ondertussen stoten we met zijn allen miljoenen tonnen aan C02 uit .Wij jongeren zijn het wachten beu en komen in actie. We beseffen wat de gevolgen zijn van onze levensstijl. In plaats van werkeloos toe te kijken, hebben we een nieuw bos aangeplant .Duizend bomen, nu nog jong en breekbaar, maar binnenkort sterk genoeg om tonnen CO2 uit de lucht te halen.
Waar kon die nieuwe, groene long beter komen dan op het Eilandje in Antwerpen, de plek die dankzij het verdwijnen van de Lange Wapper verder ontwikkeld kan worden. Volgens het Masterplan wordt het een mix van wonen, werken en vrije tijd. Een bos past daar toch mooi in, niet?

 

"In het kader van het streven naar sociaal warme steden, maakt Vlaanderen verder werk van de beschikbaarheid van nabije natuur-, bos- of groenwaarden voor elke stadsbewoner. We realiseren multifunctionele stads(rand)bossen en herbestemmen de zonevreemde bossen waar nuttig en mogelijk.

(BELEIDSNOTA LEEFMILIEU EN NATUUR 2009-2014 van Vlaams minister Joke SCHAUVLIEGE)

 

"Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelde In 1994 dat er tegen 2007 10.000 hectare bijkomend bos moest gerealiseerd worden om de totale Vlaamse bosoppervlakte naar 160.000 hectare te brengen. De deadline van 2007 werd echter jammerlijk gemist, en vervolgens gewoon verschoven naar eind 2012. Eind 2009 stellen we vast dat er op I5 jaar tijd amper 30 % van de doelstelling werd gehaald."

(Bosbarometer Vereniging voor Bos in Vlaanderen)

 

Op één nacht tijd hebben is er een nieuw bos verschenen, in de rand van een stadswijk in volle ontwikkeling. Geplant door enkele handen en met heel veel hoop en goede wil. Waarom is het voor Vlaanderen dan zo moeilijk om zijn doelstellingen te halen?

Onze actie is uniek, maar mag niet uniek blijven. We roepen iedereen op om ons voorbeeld te volgen en prachtige, nieuwe bossen te planten overal waar er plaats is in Vlaanderen! Wij hebben getoond dat het kan. Kunnen jullie het ook?

 

klik op de afbeelding om ze te vergroten

 

Eindelijk is de Lange Wapper weg, en kijk eens wat voor moois er nu al bloeit...

 

 

 

 

 

wordt vervolgd...

Tags: