België is volgebetonneerde toprecycleerder

kade rechteroever

Het Europees Milieuagentschap publiceert vandaag zijn vijfjaarlijkse milieurapport. Om diplomatieke redenen is er geen echte landenranking met scores per lidstaat. Maar een blik op alle 'deelgebieden' leert dat België het op sommige milieuvlakken behoorlijk doet terwijl het elders bij de allerslechtste leerlingen van de Europese klas behoort.

'Verdieseling'

De energieconsumptie in ons land is niet uitstekend, al neemt ze af. In Brussel met bijna een vijfde terwijl de bevolking groeide en ook in Vlaanderen neemt de energieconsumptie af maar ze ligt wel nog altijd boven die van 2000. Ook de CO2-uitstoot neemt af en daarmee zit België bij de iets betere middenmoot.

De slechtste punten krijgen we voor verstedelijking en lintbebouwing. Op dat vlak zijn we de op een na slechtste, na Malta, en het Europees Milieuagentschap tikt ons land ook op de vingers voor de zware 'verdieseling'. Maar zoals bekend zijn we top in afvalverwerking en recyclage, net na Duitsland en Oostenrijk. "België is zeker geen slechte leerling en boekt op verschillende vlakken vooruitgang", zegt EMA-directeur Hans Bruyninkcx. "Er liggen ook heel wat beleidsplannen op tafel die veelbelovend zijn, zoals het groene Marshallplan in Wallonië en de Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling. Maar het gaat er nu echt om die plannen in concreet beleid om te zetten, want de tijd dringt."

BARBARA DEBUSSCHERE
De Morgen 03-03-2015
http://www.demorgen.be/wetenschap/belgie-volgebetonneerde-toprecycleerder-a2238130/

Tags: