Borgerhout vraagt extra uitleg over Oosterweel en Ringland

kade rechteroever

Het districtsbestuur van Borgerhout gaat een extra commissiezitting organiseren over Ringland. Zowel de Vlaamse regering als het Ringland-collectief worden daarop uitgenodigd.

Het districtsbestuur gaat daarmee in op de vraag van Inge Jooris, fractieleidster van sp.a-Groen. “De Borgerhoutenaar is op alle vlakken veel beter af met het Ringlandproject dan met de Oosterweelplannen van de Vlaamse regering”, stelde Inge Jooris maandagavond op de districtsraad.

“Vlaams minister Weyts zei afgelopen weekend in de pers dat de Oosterweelverbinding compatibel is met de overkapping en dat het gaat om een en-en-verhaal. Ringland zelf spreekt dat tegen.

Het lijkt me daarom interessant om te weten hoe de Vlaamse regering dat en-en-verhaal ziet en hoe zij ons kan garanderen dat haar plannen op het vlak van leefbaarheid en mobiliteit even goed scoren als Ringland.”

Ringland zal gevraagd worden uit te leggen wat de winsten voor de Borgerhoutenaar zijn en hoe haalbaar hun alternatief is.

Jo Van Beylen
Gazet van Antwerpen 28-04-2015
http://www.gva.be/cnt/bljva_01651689/borgerhout-vraagt-extra-uitleg-over-oosterweel-en-ringland

Tags: