De Hollandse Knoop is een gedrocht

kade rechteroever

Tip. Wanneer u in het buitenland eens fijn wil uitgelachen worden, moet u deze eens proberen: “Waar ik vandaan kom, gaan we een rivier verleggen om een autostrade te kunnen bouwen die dwars door de stad loopt.” Hilariteit verzekerd. En toch is het precies dat wat de Vlaamse regering van plan is, zolang ze vastgeklonken blijft aan de ketens van het BAM-tracé.
 

Die Hollandse Knoop moet weg. Het is een gedrocht. Een aberratie. Een karikatuur van zichzelf.

Je kunt daar redenen voor aanhalen.

De overlast die de Ring veroorzaakt voor de omliggende woonwijken, is nu al bij de wilde bosspinnen af. En dan praten we niet over hoekjes en kantjes, maar over tienduizenden mensen in Deurne-Noord, Borgerhout, Merksem, Antwerpen-Noord en Dam. Leg daar nog een zwik baanvakken en afritten bij en de toestand wordt helemaal onhoudbaar.

De neveneffecten zijn al even onsympathiek. Het wordt mooi verpakt allemaal, maar de nieuwe inrichting van de Noordersingel, de verharding van Spoor Oost, het staat allemaal in functie van de doorstroming van de auto. Het staat alleszins niét ten dienste van fietsers en voetgangers.

Heel het concept van die Hollandse Knoop en van het BAM-tracé hoort trouwens thuis in de vorige eeuw. In de jaren 60 en 70, toen betonboeren het land regeerden en het logisch leek om een autostrade te trekken vanuit Mechelen naar de Antwerpse Grote Markt. Sindsdien zijn er vanuit urbanistische hoek geheel andere inzichten gegroeid. En gelukkig maar.

Weg dus met dat onding. Het staat een alternatief in de weg waarvoor wel een draagvlak kan gevonden worden.

Een overkapping en een Scheldekruising meer ten noorden van de stad, bijvoorbeeld. Hoe dat precies moet, vogelen beleidsmakers, beheerders en actiegroepen onderling maar uit. Deze redactie zal die plannen alvast even kritisch tegen het licht houden als de huidige, en steeds met als baseline: is het goed voor de stad?

Wel, de Hollandse Knoop is niet goed voor de stad.

Doorhakken, die knoop. En wie ons niet gelooft, moet maar een halfuurtje op een brug over de Ring gaan staan.

WIM DAENINCK
Gazet van Antwerpen 23-05-2015

Tags: