Dieselgate treft ook Uplace en Oosterweel

kade rechteroever

De fraude met de uitstootgegevens van miljoenen Volkswagen-auto’s, heeft niet alleen verregaande gevolgen voor het milieu en voor de Duitse autobouwer zelf. Ook grote infrastructuurprojecten in Vlaanderen, zoals het omstreden Uplace, zouden er onder kunnen lijden.

Voor de beslissingen en vergunningen voor die projecten wordt namelijk rekening gehouden met de extra uitstoot die die plannen met zich mee zullen brengen. ‘Maar heel ons beleid is gebaseerd op gegevens die sinds de bekentenis van Volkswagen foutief blijken te zijn’, zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). ‘We werden bewust bedrogen. Daarom vragen wij ons af of er geen herberekeningen nodig zijn.’

Volgens berekeningen van Groen zou de dagelijkse uitstoot door de fraude, alleen al voor al het verkeer van en naar Uplace, drie keer hoger liggen dan in de plannen.

Bij stRaten-generaal, de actiegroep tegen de Oosterweelverbinding, hoopt men dat de Vlaamse regering de cijfers zal herbekijken. Anders dreigen ze met juridische stappen.

hrt
De Standaard 30-09-2015
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150930_01894661

Dieselgate: 'Uitstoot Uplace drie keer hoger'

De fraude met de uitstootgegevens van dieselwagens kan verstrekkende gevolgen hebben voor grote infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding of Uplace. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) sluit niet uit dat er een nieuwe berekening moet komen van de milieueffecten.

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) vraagt de Vlaamse regering om de milieueffectenrapporten (MER) van procedures zoals Uplace, de Oosterweelverbinding en de verbreding van de Brusselse Grote Ring te herberekenen. Dat is volgens hem nodig omdat in die rapporten geen rekening werd gehouden met de veel hogere uitstoot van schadelijke stoffen door dieselwagens. Volgens berekeningen van Groen zou voor Uplace door de fraude bij Volkswagen de dagelijkse uitstoot van stikstofoxide drie keer hoger liggen dan in de plannen voorzien was. "En dan hebben we nog geen rekening gehouden met dieselwagens van andere merken die ook veel meer ­blijken uit te stoten", aldus Sanctorum.


Straten-generaal

"Het klopt dat we momenteel niet kunnen inschatten wat de gevolgen zullen zijn, ook niet voor de rapporten. Heel ons milieubeleid is ­gebaseerd op gegevens die sinds de bekentenis van Volkswagen foutief blijken te zijn. We werden bewust bedrogen. Ook wij vragen ons af of er geen herberekeningen nodig zijn", antwoordt minister Schauvliege, die wel benadrukt dat in de MER's nog veel andere factoren meespelen. De minister stelde intussen een advocaat aan die een juridische procedure tegen de Duitse autobouwer voorbereidt.

Straten-generaaal, de actiegroep tegen de Oosterweelverbinding, dreigt met juridische stappen als de Vlaamse regering de cijfers niet herbekijkt.

(Belga/RR)
Knack 30-09-2015
http://www.knack.be/nieuws/belgie/dieselgate-uitstoot-uplace-drie-keer-hoger/article-normal-613341.html

Tags: