Gentse binnenstad is voortaan zone dertig

kade rechteroever

Bestuurders mogen in de Gentse binnenstad vanaf vandaag maar dertig km/u rijden. Vanaf juni wordt er beboet.

Op enkele gewestwegen na kregen de laatste zeventig straten het verlaagde snelheidsregime. Omdat ze tevreden zijn met de maatregel, deelden het Gents MilieuFront en de Fietsersbond honderd tulpen uit aan automobilisten op het Gentse Zuid.

De maatregel maakt de stad veiliger, zegt Steven Geirnaert van het Gents MilieuFront. ‘Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur zorgt voor minder kansen op ongeval en ook letsels zijn minder zwaar. We hopen op een veiligere stad die meer mensen kan overtuigen om met de fiets te gaan.’

De Fietsersbond en het Gents MilieuFront hopen dat de politie voldoende controleert en daarover ook communiceert. ‘Ons gaat het niet om het bestraffen, maar dat zo veel mogelijk mensen weten dat er in Gent maar 30 kilometer per uur gereden wordt.’

De Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) wijst erop dat de lokale politie in de eerste fase zal sensibiliseren. Vanaf juni wordt er beboet: 50 euro voor de eerste tien kilometer per uur te snel. Voor elke bijkomende kilometer per uur komt daar nog eens 10 euro bovenop.

Bron: BELGA
jvt
De Standaard 22-04-2015
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150422_01642460

Zone 30, de revolutie van een oud idee

Vanaf vandaag mag je in de Gentse binnenstad maar 30 kilometer per uur rijden. Goed voor mens en milieu, maar met verkeersbordjes alleen kom je er niet.

1. Zone 30: verkeersveiligheid of hippe citymarketing?

Citymarketing? Dat wil niemand gezegd hebben. ‘Je maakt een statement als stad’, zegt Axel Weydts (SP.A), schepen van Mobiliteit in Kortrijk, waar in de binnenstad ook zone 30 van kracht is. ‘Tenslotte gaat het niet alleen om het vertragen van het verkeer, maar ook om het teweegbrengen van een mentaliteitswijziging. Daar horen wel wat toeters en bellen bij.’

Het is een feit dat Gent hard inzet op duurzame mobiliteit en een leefbare stad. Maar wie het luidst roept, is niet noodzakelijk eerst. In Vlaanderen zijn er al enkele steden die de snelheid in de binnenstad aan banden hebben gelegd: onder meer Mechelen (als eerste, in 1993!), Ieper, Kortrijk, Leuven, Diksmuide en Sint-Truiden. Antwerpen wil het stapsgewijs realiseren tegen 2018.

‘Er zijn nog meer steden mee bezig dan momenteel zichtbaar is’, zegt Erwin Debruyne van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). ‘Velen hebben al de verdeling 30-50-70 kilometer per uur ingevoerd. Een volgende stap is dan zakken naar 30 per uur. Steden beseffen dat ze bij het doorvoeren van dergelijke maatregelen zelf ook beter iets trager gaan, willen ze een draagvlak hebben onder de bevolking.’

2. Hoe ziet de ideale zone 30 eruit?

De binnenstad vertragen, is makkelijk in theorie maar moeilijk in de praktijk. Want met een paar verkeersborden red je het niet.

‘Het heeft geen zin om op een brede boulevard te zeggen dat je maar 30 mag rijden’, zegt Koen Peeters van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. ‘Snelheid moet je ook afdwingen met aangepaste weginfrastructuur, bijvoorbeeld door kasseien, wegversmallingen of vluchtheuvels. Een autobestuurder moet niet alleen weten dat hij niet sneller dan 30 mag, hij moet ook de indruk krijgen dat hij niet sneller kan.’ Enkel zo creëer je de ideale zone 30, namelijk die waar er echt 30 gereden wordt.

3. Is het sop de kool waard?

De inspanningen zijn het waard. Een voetganger heeft bij 50 kilometer per uur tachtig procent kans op overlijden. Bij 30 kilometer per uur daalt dat tot amper tien procent. In het algemeen daalt het risico op een ongeval met de helft wanneer je 30 in plaats van 50 rijdt. Dat heeft vooral te maken met de remafstand, die in het eerste geval 13 meter bedraagt, in het tweede geval 27 meter.

Verder leidt trager verkeer ook tot minder lawaai, minder uitlaatgassen en simpelweg tot een rustigere sfeer in straten en woonwijken. In Gent zouden ze zeggen: vree wijs.

4. Als iedereen weet dat het goed is, waarom doen we het dan niet?

Het BIVV meldde eergisteren nog dat maar liefst 90 procent van de Belgen zone 30 negeert, vooral in schoolomgevingen. Dat is ook de ervaring in Mechelen, dat als eerste Vlaamse stad de zone 30 invoerde. ‘Zone 30 is iets wat je moet afdwingen’, zegt de Mechelse schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen). ‘En niet alleen in het begin maar continu: het effect van boetes ebt snel weg, dus onze politiediensten moeten blijvend controleren en verbaliseren.’

‘In mei voeren we nog een sensibiliseringscampagne,’ zegt de Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen), ‘maar vanaf juni beboeten we intensief. 50 euro voor de eerste tien kilometer te snel, daarna 10 euro per extra kilometer.’

Op de vraag waarom mensen dan toch te snel rijden, vind je op fora alvast prachtig onwetenschappelijk materiaal:

‘Mijn cruise control werkt pas vanaf 47 kilometer per uur.’

‘Om je aan 30 te houden, moet je voortdurend op je meter kijken. Dat is ook niet veilig.’

‘Als ge kijkt hoe zwakke weggebruikers zich gedragen, is het niet moeilijk dat ze onder een auto belanden.’

Om het met Filip Watteeuw te zeggen: ‘Er is dringend een mentaliteitswijziging nodig.’

 

Sarah Vankersschaever
De Standaard 22-04-2015
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150421_01642190

 

Tags: