Groen licht Uplace steunt op los zand

kade rechteroever

Verkeersexperts halen de argumenten onderuit waarop de Vlaamse regering een oplossing voor Uplace baseerde. De studie lag eerder al onder vuur wegens vermeende belangenvermenging van het adviesbureau Antea Group.

De onderzoekers Dirk Lauwers, Kobe Boussauw en Ward Ronse, verbonden aan de UGent en de VUB, hebben in opdracht van de stad Vilvoorde de Antea-studie doorgelicht, een rapport waarop de Vlaamse regering haar beslissing over een nieuw ruimtelijk plan voor Uplace in grote mate baseerde. Hun kritiek is vernietigend.

Volgens de onderzoekers wordt de impact van Uplace op het omliggende verkeer systematisch onderschat en is de studie ‘een buitengewoon zwakke basis voor de inschatting van de mobiliteitsproblematiek’. Ze wijzen erop dat de verkeerscijfers verouderd zijn en de inschattingen in de nota onduidelijk, onvolledig of verkeerd.

Zo gaat de studie ervan uit dat de files op de Brusselse Ring niet meer gegroeid zijn sinds 2007, terwijl de filezwaarte in werkelijkheid bijna is verdubbeld. De cijfers over het verkeer dat Uplace en andere activiteiten veroorzaken, zijn te laag of niet onderbouwd. Het aanbod aan openbaar vervoer is te beperkt.

De Antea-studie lag al onder vuur, vooral omdat het adviesbureau Antea Group niet alleen de Vlaamse regering adviseerde, maar ook verschillende onderzoeken voor Uplace zelf deed. Bovendien werd de studie niet onderworpen aan de gebruikelijke kwaliteitscontrole.

De conclusie van de stad Vilvoorde is onverbiddelijk. ‘Dit onderzoek legt op een pijnlijke manier bloot dat de Vlaamse regering bijna moedwillig de mobiliteitseffecten van het winkelcomplex onderschat’, zegt schepen voor Mobiliteit Francine De Prins (SP.A-Groen). De stad zal de resultaten aangrijpen om een bezwaarschrift tegen Uplace in te dienen.

De Standaard 11-05-2015 pag. 1

Tags: