Minder fijn stof in zone 30

kade rechteroever

 

Zowat overal in de stad zorgt het drukke verkeer voor luchtvervuiling. "We hebben fijn stof aangetroffen in de binnenstad, maar ook in de districten", zeggen onderzoekers van de universiteit. Ze trekken hun conclusie uit onderzoek naar fijn stof op de blaadjes van 700 aardbeienplantjes.

FILIP MARSBOOM

Midden maart werden 1.063 aardbeienplantjes uitgedeeld in Antwerpen. Inwoners van de stad en van de districten werden gevraagd om hun plantje gedurende twee maanden op de vensterbank van de eerste etage van hun woning te plaatsen. Inwoners in de binnenstad, maar ook in de districten. Uiteindelijk overleefden 796 plantjes de proefperiode. Half mei werden vijf blaadjes van elke plant ingezameld door onderzoekers van de Universiteit Antwerpen.

 "Uiteindelijk bleken 697 van de ingezamelde bladeren bruikbaar", zeggen student Jelle Hofman en professor Roeland Samson die het onderzoek in goede banen hebben geleid. "De bladeren van de aardbeienplant zijn uitstekend geschikt om der verkeersgerelateerde partikels op te vangen en vast te houden. Het zijn bruikbare meetplanten gebleken." Professor Samson vat de conclusie samen. "Aan de hand van ons onderzoek kunnen we niet besluiten dat er gezondere en minder gezonde wijken zijn. We zien wel dat er veel meer fijn stof vervuiling is op of in de buurt van drukke verkeersaders. In gebieden met zone 30 of op woonerfen is er duidelijk minder vervuiling."

 

 

Herentalsebaan

De lucht op de Herentalsebaan in Deurne en Borgerhout is volgens het onderzoek de meest vervuilde lucht. "De vervuiling is er 60 keer groter dan het gemiddelde", zegt Samson. Nog sterk vervuilde plekken zijn onder meer de Bredabaan in Merksem, de Plantin & Moretuslei in Antwerpen, de Sint-Jacobsmarkt in Antwerpen en de Tweemontstraat in Deurne. Veel gezonder is het bijvoorbeeld in de Walvistraat en de Sanderusstraat in Antwerpen. Een andere conclusie is dat er gemiddeld minder fijn stof in de tuin is dan aan de straatkant, al kan een drukke weg dat effect tenietdoen. "Bij huizen die vlakbij de bocht van de A12 in Ekeren liggen, bijvoorbeeld", zegt Samson.

 "Dit zijn geen verrassende conclusies", zegt Wim van Hees van de actiegroep Ademloos. Sinds enkele jaren voert Ademloos campagne tegen de plannen van de Vlaamse regering op het BAM-tracé aan te leggen. "De onderzoekers van het Airbezenproject bevestigen wat we al weten. Maar communicatief heeft dit onderzoek wel waarde. Er zijn heel wat inwoners bij betrokken. Belangrijk is dat deze kennis leidt tot een aangepast beleid."

 

 

Steentje bijdragen

Dat politici het beleid moeten aanpassen, bevestigt ook professor Samson. "En daarnaast kunnen wij allemaal een steentje bijdragen", zegt hij. "Je kan mogelijk zelf je wagenverbruik verminderen, overstappen op een hybridewagen of niet stoken met brandhout. Samen met je buurt kan je je stad aanspreken en ijveren voor verkeersluwe straten. De overheid kan dieselwagens ontmoedigen en de stadsplanners kunnen proberen bredere straten in te plannen."

Mogelijk krijgt het AIRbezenproject volgend jaar een vervolg. "Het stadsbestuur is geïnteresseerd", zegt Samson. "Maar dan moet er wel geld voor een vervolg beschikbaar komen." Ook Gent en Amsterdam tonen interesse om het onderzoek bij hen over te doen.

FILIP MARSBOOM
Het Laatste Nieuws 24-06-2014
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/minder-fijn-stof-in-zone-30-a1927281/

 

Fijn stof zit overal in Antwerpen

Wie binnen de Antwerpse Ring woont, wordt niet meer of minder blootgesteld aan verkeersgerelateerd fijn stof dan wie uit de districten buiten de ring komt. Dat blijkt uit het AIRbezen-project, waarbij ruim zevenhonderd aardbeiplantblaadjes uit de hele stad werden geanalyseerd. De gemiddeld waargenomen waarden in Antwerpen bedragen wel ongeveer zesmaal de algemeen gemiddelde waarde. De wetenschappers raden dan ook aan om de verkeersgerelateerde vervuiling in de stad terug te dringen.

Midden maart verdeelde de Universiteit Antwerpen aardbeiplantjes bij Antwerpenaars uit de hele stad. De plantjes stonden enkele weken op de vensterbank, waarna onderzoekers de blootstelling aan fijn stof konden meten.

Het Laatste Nieuws 24-06-2014 pag. 15

Tags: